Không có giấy phép nhập khẩu hàng hóa có thể ký hợp đồng mua bán với đối tác nước ngoài không?

Uỷ thác mua bán hàng hoá là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận uỷ thác thực hiện việc mua bán hàng hoá với danh nghĩa của mình theo những điều kiện đã thoả thuận với bên uỷ thác và được nhận thù lao ủy thác.

Hỏi: Công ty tôi không có giấy phép nên phải ủy thác nhập khẩu cho một công ty khác có giấy phép để mua hàng từ đối tác nước ngoài. Thế thì công ty tôi sẽ đứng tên trên hợp đồng mua bán mặt hàng đấy với đối tác nước ngoài hay công ty có giấy phép sẽ đứng tên? (Hoàng Duyên - Hà Nội)

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6218
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Chu Hoàng Hải - Tổ tư vấn pháp luật thương mại của Công ty Luật TNHH Everest - Trả lời:

Hiện nay, Điều 155 Luật thương mại 2005 quy định về ủy thác hàng hóa như sau: “Uỷ thác mua bán hàng hoá là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận uỷ thác thực hiện việc mua bán hàng hoá với danh nghĩa của mình theo những điều kiện đã thoả thuận với bên uỷ thác và được nhận thù lao ủy thác”.

Về bên nhận ủy thác, Điều 156 Luật thương mại 2005 quy định đó là “thương nhân kinh doanh mặt hàng phù hợp với hàng hóa được ủy thác và thực hiện mua bán hàng hóa theo những điều kiện đã thỏa thuận với bên ủy thác”. Nói cách khác, bên nhận ủy thác là công ty khác có giấy phép nhập khẩu hàng hóa mà công ty bạn muốn mua.

Về bên ủy thác, Điều 157 Luật thương mại 2005 quy định đó là “thương nhân hoặc không phải thương nhân giao cho bên nhận ủy thác thực hiện mua bán hàng hóa theo yêu cầu của mình và phải trả thù lao ủy thác”. Nói cách khác, công ty bạn chính là bên ủy thác.

Theo nội dung tại Điều 155 đã nói trên, bên nhận ủy thác thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa dưới danh nghĩa của mình, tức là công ty kia sẽ tiến hành mua bán hàng hóa với tư cách của chính mình. Hợp đồng mua bán hàng hóa được ký kết giữa công ty kia với đối tác nước ngoài, còn công ty bạn và công ty có giấy phép nhập khẩu sẽ ký hợp đồng dịch vụ ủy thác.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.