-->

Khởi kiện đòi phần thừa kế đối với tài sản bố mẹ để lại

Nếu như những người thuộc diện thừa kế đối với căn nhà này không thỏa thuận được việc phân chia di sản thừa kế thì bạn có thể làm đơn yêu cầu Tòa án cấp huyện nơi có căn nhà để được chia di sản thừa kế.

Hỏi: Ba Mẹ tôi mất không đễ lại di chúc. Anh chi đều có gia đình riêng. Chỉ còn tôi đã có gia đình nhưng đã li dị về sống cùng gia gia đình và Anh tôi cũng có gia đình riêng. Sáng về gia đình tối vế nhà riêng. Khi Ba Mẹ tôi mất thì mâu thuẩn xảy ra. Anh hai tôi không chịu bán căn nhà chung. Đề nghị Luật sư tư vấn, tôi có được khởi kiện thừa kế một phần căn nhà của Ba Mẹ tôi để lại không? (Thu Hoài - Hà Giang)

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Ngô Đức Cường - Tổ tư vấn pháp luật thừa kế Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Do ba mẹ của bạn qua đời mà không để lại di chúc nên tài sản mà ba mẹ của bạn để lại sẽ được chia thừa kế theo pháp luật.

Theo quy định tại Điều 676 Bộ Luật dân sự năm 2005 quy định:1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản”.

Theo đó bạn hoàn toàn có quyền thừa kế đối với căn nhà mà bố mẹ của bạn để lại và khối tài sản này sẽ được chia thành 5 phần bằng nhau cho 5 anh chị em trong nhà. Bạn hoàn toàn có quyền định đoạt đối với phần tài sản thuộc phần thừa kế của mình Theo quy định tại Điều 223 Bộ luật dân sự :

1. Mỗi chủ sở hữu chung theo phần có quyền định đoạt phần quyền sở hữu của mình theo thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật.
2. Việc định đoạt tài sản chung hợp nhất được thực hiện theo thoả thuận của các chủ sở hữu chung hoặc theo quy định của pháp luật.3. Trong trường hợp một chủ sở hữu chung bán phần quyền sở hữu của mình thì chủ sở hữu chung khác được quyền ưu tiên mua. Trong thời hạn ba tháng đối với tài sản chung là bất động sản, một tháng đối với tài sản chung là động sản, kể từ ngày các chủ sở hữu chung khác nhận được thông báo về việc bán và các điều kiện bán mà không có chủ sở hữu chung nào mua thì chủ sở hữu đó được quyền bán cho người khác.Trong trường hợp bán phần quyền sở hữu mà có sự vi phạm về quyền ưu tiên mua thì trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày phát hiện có sự vi phạm về quyền ưu tiên mua, chủ sở hữu chung theo phần trong số các chủ sở hữu chung có quyền yêu cầu Toà án chuyển sang cho mình quyền và nghĩa vụ của người mua; bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường thiệt hại.4. Trong trường hợp một trong các chủ sở hữu chung từ bỏ phần quyền sở hữu của mình hoặc khi người này chết mà không có người thừa kế thì phần quyền sở hữu đó thuộc Nhà nước, trừ trường hợp sở hữu chung của cộng đồng thì thuộc sở hữu chung của các chủ sở hữu chung còn lại".

Nếu như những người thuộc diện thừa kế đối với căn nhà này không thỏa thuận được việc phân chia di sản thừa kế thì bạn có thể làm đơn yêu cầu Tòa án cấp huyện nơi có căn nhà để được chia di sản thừa kế và có thể dễ dàng thực hiện quyền của mình đối với phần tài sản nhận thừa kế.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật thừa kế mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.