Khiếu nại khi công ty không chốt sổ bảo hiểm xã hội

Khi chấm dứt hợp đồng lao động, Công ty phải thực hiện việc xác nhận (chốt sổ bảo hiểm xã hội) và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà Công ty đã giữ lại của người lao động.

Hỏi: Tôi muốn hỏi mẫu đơn khởi kiện công ty cũ không chốt sổ bảo hiểm, không thanh toán đủ tiền thai sản cho tôi? Công ty đó nợ tiền bảo hiểm xã hội, tôi phải gửi đến cơ quan nào? (Văn Quyết - Hà Nội)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Ngô Đức Cường - Tổ tư vấn pháp luật lao động Công ty Luật TNHH Everest trả lời:

Theo quy định tại Điều 47 Luật Lao động năm 2012, khi chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động. Trường hợp của anh (chị): Công ty cũ chưa chốt sổ BHXH, nợ tiền bảo hiểm xã hội và chưa thanh toán thìanh (chị)có thể làm đơn khiếu nại gửi đến công ty cũ củaanh (chị)hoặc phòng Lao đông - Thương binh xã hội quận Cầu Giấy

Chúng tôi xin cung cấp mẫu đơn khiếu nại cho anh (chị) như sau:


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


……, ngày …… tháng….năm ……ĐƠN KHIẾU NẠI


Kính gửi: …………………………….........................................................................(1)

Họ và tên: ………………………(2); mã số hồ sơ……………….……………………...............(3)

Địa chỉ: ………………………………………………………………….………………..................

Khiếu nại: ………………………………………………………………………………..................(4)

Nội dung khiếu nại: …………………………………………………………………….................(5)

…………………………………………………………………………………………….................

(Tài liệu, chứng cứ kèm theo - nếu có)


Người khiếu nại

(ký và ghi rõ họ tên)(1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại

(2) Họ tên của người khiếu nại.

- Nếu là đại diện khiếu nại cho cơ quan, tổ chức thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình đại diện.

- Nếu là người được ủy quyền khiếu nại thì ghi rõ theo ủy quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.

(3) Nội dung này do cơ quan giải quyết khiếu nại ghi.

(4) Khiếu nại lần đầu (hoặc lần 2) đối với quyết định, hành vi hành chính của ai?

(5) Nội dung khiếu nại

- Ghi tóm tắt sự việc đến khiếu nại;

- Yêu cầu (đề nghị) của người khiếu nại (nếu có)

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.