-->

Trích khấu hao bù từ năm trước sang năm sau được không?

Khấu hao tài sản cố định (TSCĐ): là việc tính toán và phân bổ một cách có hệ thống nguyên giá của tài sản cố định vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong thời gian trích khấu hao của tài sản cố định.

Hỏi: Công ty em mua tài sản cố định và trích khấu hao hết vào năm 2014. Vì lỗi phần mềm nên cả năm 2015 công ty em không trích khấu hao của tài sản đó. Đề nghị Luật sư tư vấn, năm 2016, công ty em trích bù được không? và có cách giải quyết nào? (Thiên Hạ - Nam Định)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Vương Tùng Anh - Tổ tư vấn pháp luật doanh nghiệp Công ty Luật TNHH Everest trả lời:

Theo quy định tại khoản 9, 10 Điều 2 Thông tư số 45/2013/TT-BT, khấu hao tài sản cố định (TSCĐ): là việc tính toán và phân bổ một cách có hệ thống nguyên giá của tài sản cố định vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong thời gian trích khấu hao của tài sản cố định. Thời gian trích khấu hao TSCĐ là thời gian cần thiết mà doanh nghiệp thực hiện việc trích khấu hao TSCĐ để thu hồi vốn đầu tư TSCĐ.

Anh (chị) không thể trích khấu hao bù được, vì TSCĐ sau khi mua về phải tính khấu hao theo số năm sử dụng (hoặc quy định), và tính liên tục từ ngay khi mua về.

Anh (chị) chỉ có thể trích khấu hao tiếp phần khấu hao còn lại tính đến năm 2016. Do doanh nghiệp bỏ sót nghiệp vụ trích khấu hao TSCĐ, doanh nghiệp cần xác định sai sót ảnh hưởng trọng yếu hay không trọng yếu để có điều chỉnh thông tin trên báo cáo tài chính của năm 2014, 2015 theo hướng dẫn điều chỉnh trong chuẩn mực kế toán số 29.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.