Hợp đồng ủy quyền mua bán của công ty mẹ - con

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về hợp đồng ủy quyền mua bán của công ty mẹ - con.

Hỏi: Công ty em là A mua hàng hóa của Công ty B. A là công ty con của C vậy nên A ủy quyền cho C thanh toán cho B. Vậy A phải làm hợp đồng mua bán với B và ủy quyền để C thanh toán cho B như thế nào? Nội dung cụ thể phần thanh toán trên hợp đồng này phải ghi như thế nào? Hợp đồng này là hợp đòng 2 bên hay 3 bên? (Thanh Bình - Nghệ An)
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Bùi Thị Phượng - Tổ tư vấn pháp luật hợp đồng Công ty Luật TNHH Everest trả lời:

Với trường hợp của bạn đó làA kí hợp đồng mua bán với B và ủy quyền cho C thanh toán, vậy bạn vẫn sẽ kí hợp đồng mua bán hàng hóa bình thường với B (đây là hợp đồng hai bên) và thành lập một văn bản độc lập với hợp đồng mua bán này với nội dungủy quyền cho C về việc thanh toán tiền. Nội dung thanh toán trong hợp đồng mua bán cũngsẽ ghi cụ thể bên A ủy quyền cho bên C thanh toán cho B, C có nghĩa vụ thanh toán cho B. Việc ủy quyềngiữa A và Cnhư sau :

Phía A sẽ chọn phương thức thực hiện nghĩa vụ thông qua người thứ ba theo quy định tại Điều 293, Bộ luật Dân sự năm 2005:

"Điều 293.Thực hiện nghĩa vụ dân sự thông qua người thứ ba

Khi được bên có quyền đồng ý, bên có nghĩa vụ có thể uỷ quyền cho người thứ ba thay mình thực hiện nghĩa vụ dân sự nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm với bên có quyền, nếu người thứ ba không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ dân sự".

Theo đó, công ty bạn có thể ủy quyền cho công ty Cthay công ty bạn trực tiếp thanh toán cho công ty Bnếu được công ty Bđồng ý. Tuy nhiên nếu công ty Ckhông thực hiện nghĩa vụ thanh toánthì công ty bạn vẫn phải chịu trách nhiệm trước công ty B, việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo quy định của Bộ luật Dân sự 2005 về Hợp đồng Ủy quyềntrong đó nêu rõ phạm vi ủy quyền.

"Điều 581.Hợp đồng uỷ quyền

Hợp đồng uỷ quyền là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên được uỷ quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên uỷ quyền, còn bên uỷ quyền chỉ phải trả thù lao, nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định".

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật hợp đồng mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.