-->

Hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan phải có những điều khoản nào?

Hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan gồm nội dung: Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền; Căn cứ chuyển quyền Phạm vi chuyển giao quyền; Giá, phương thức thanh toán; Quyền và nghĩa vụ của các bên; Trách nhiệm do vi phạm...

Hỏi: Đề nghị luật sư cho biết, nội dung của hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan được lập thành văn bản bao gồm nhứng gì? (Đức Nghĩa - Hà Tây)
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Lê Thị Hồng Sơn - Tổ tư vấn pháp luật SHTT của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Khoản 1 Điều 48 Văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH năm 2013 quy định về Hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan phải được lập thành văn bản gồm nội dung như sau:
Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền; Căn cứ chuyển quyền Phạm vi chuyển giao quyền; Giá, phương thức thanh toán; Quyền và nghĩa vụ của các bên;Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng”.
Như vậy nôi dung của hợp đồng sử dụng quyền tác giả quyền liên quan được lập thành văn bản bao gồm các tài liệu quy định tại khoản 1 Điều này.
Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sưchuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật Sở hữu trí tuệ mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.