Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả gồm những gì?

Những nội dung chủ yếu của hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan được quy định cụ thể tại Điều 46 Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật sở hữu trí tuệ.

Hỏi: Tôi muốn chuyển nhượng quyền tác giả cho người khác nhưng vẫn thắc mắc nội dung của hợp đồng như thế nào cho đúng với quy định của pháp luật. Nhờ Luật sư tư vấn, hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả bao gồm những nội dung gì? (Gia Bảo - Hà Nội)
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thành Đạt - Tổ tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điều 46 Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật sở hữu trí tuệ quy định hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan như sau:
“1. Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan phải được lập thành văn bản gồm những nội dung chủ yếu sau đây:
a) Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng;
b) Căn cứ chuyển nhượng;
c) Giá, phương thức thanh toán;
d) Quyền và nghĩa vụ của các bên;
đ) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.
2. Việc thực hiện, sửa đổi, chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan được áp dụng theo quy định của Bộ luật dân sự”.

Trên đây là những nội dung chủ yếu bắt buộc phải có mà pháp luật quy định nhằm đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên khi chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan. Anh (chị) có thể tham khảo thêm các quy định khác của pháp luật để hoàn thiện hợp đồng phù hợp với nhu cầu và mục đích của mình.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.