Hỏi về việc thi hành nhiều bản án có hiệu lực mà đương sự liên quan đến nhau

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn việc thi hành án nhiều bản án đã có hiệu lực mà người phải thi hành án và người được thi hành án có liên quan đến nhau.

Hỏi: Tôi có một bản án rằng bà A nợ tôi 25 tỷ, bản án có hiệu lực. Bà A có một bản án có hiệu lực là bà B nợ bà A 500 triệu. Bà B có một bản án là bà A nợ bà B là 5 tỷ. Tài sản bà A là 1.5 tỷ. Như vậy, khi giao cho cơ quan thi hành án thi hành, thì tài sản bà A là 2 tỷ (vì 500 triệu bà B nợ). Chia theo tỷ lệ thì tôi được 25/30=5/6. Bà B được 5/30=1/6 mà tài sản bà A còn 2 tỷ. Vậy bà B nhận được 330 triệu, nhưng bà B chưa trả 500 triệu kia, thì thi hành án phải thu bà B là 170 triệu giao cho tôi cùng với tài sản còn lại, như vậy có đúng không? (Nguyễn Hưng - Hà Nội)

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Đại Hải - Tổ tư vấn pháp luật tố tụng của Công ty Luật TNHH Everest - Trả lời:

Trong trường hợp của bạn, về nguyên tắc nếu có nhiều bản án có hiệu lực pháp luật thì bản án nào có hiệu lực pháp luật trước thì sẽ thi hành bản án đó trước, tuy nhiên để đảmbảo quyền lợi của các chủ nợ thì cần xác định được tổng tài sản mà con nợ có kể cả tài sản mà con nợ đã cho vay trước đó. Do vậy, tài sản của bà A được xác định là 1,5 tỷ + 500 triệu bằng 2 tỷ. Theo đó, căn cứ vào điều 47 luật thi hành án dân sự, việc phân chia tài sản thi hành án được xác định như sau:

"Điều 47. Thứ tự thanh toán tiền thi hành án

1. Số tiền thi hành án, sau khi trừ các chi phí thi hành án và khoản tiền quy định tại khoản 5 Điều 115 của Luật này, được thanh toán theo thứ tự sau đây:a) Tiền cấp dưỡng; tiền lương, tiền công lao động, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp mất sức lao động; tiền bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ, tổn thất về tinh thần;b) Án phí;c) Các khoản phải thi hành án khác theo bản án, quyết định.2. Trường hợp có nhiều người được thi hành án thì việc thanh toán tiền thi hành án được thực hiện như sau:a) Việc thanh toán được thực hiện theo thứ tự quy định tại khoản 1 Điều này. Trường hợp trong cùng một hàng ưu tiên có nhiều người được thi hành án thì việc thanh toán được thực hiện theo tỷ lệ số tiền mà họ được thi hành án;b) Số tiền thi hành án thu theo quyết định cưỡng chế thi hành án nào thì thanh toán cho những người được thi hành án đã có đơn yêu cầu tính đến thời điểm có quyết định cưỡng chế đó. Số tiền còn lại được thanh toán cho những người được thi hành án theo các quyết định thi hành án khác tính đến thời điểm thanh toán.Số tiền còn lại được trả cho người phải thi hành án.3. Số tiền thu được từ việc bán tài sản cầm cố, thế chấp hoặc bán tài sản mà bản án, quyết định tuyên kê biên để bảo đảm thi hành một nghĩa vụ cụ thể được ưu tiên thanh toán cho nghĩa vụ được bảo đảm đó sau khi trừ các chi phí về thi hành án.4. Thứ tự thanh toán tiền thi hành án về phá sản được thực hiện theo quy định của pháp luật về phá sản.5. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày thu được tiền, Chấp hành viên phải thực hiện việc thanh toán tiền thi hành án quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này".

Như vậy, bạn và bà B là các chủ nợ cùng hàng ưu tiên nên được thanh toán theo tỷ lệ số nợ mà bà A đã nợ đối với từng người. Khi giao cho cơ quanthi hành án thi hành chia theo tỷ lệ thì bạn được 25/30=5/6 Bà B được 5/30=1/6 mà tài sản bà A còn 2 tỷ: vậy bà B nhận được 330 triệu, còn lại là số tiền của bạn. Cần lưu ý là lúc này phải thi hành bản án bà B nợ bà A trước để xác định tổng số tiền của bà B.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật tố tụng mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.