Hỏi về khả năng góp vốn của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán không được góp vốn để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán khác, trừ trường hợp góp vốn với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam.

Hỏi: Tôi hiện đang là chủ của một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kế toán, đang có ý định góp vốn với một công ty kế toán của nước ngoài. Bạn tôi nói là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán không được góp vốn với doanh nghiệp khác. Đề nghị Luật sư tư vấn, bạn tôi nói vậy có đúng không? (Trà Anh - Lai Châu)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Lương Thị Anh Thư - Tổ tư vấn pháp luật Doanh nghiệp Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Khoản 3 Điều 59 Luật Kế toán năm 2015 quy định về doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, như sau:“3. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán không được góp vốn để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán khác, trừ trường hợp góp vốn với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam.”

Theo đó, có thể thấy lời của bạn anh (chị) sai ở 2 điểm: Thứ nhất, Luật Kế toán năm 2015 quy định doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán không được góp vốn để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán khác. Nghĩa là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán vẫn có quyền góp vốn vào tất cả các công ty kinh doanh về các lĩnh vực khác ngoài kế toán. Thứ hai, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán vẫn có quyền góp vốn thành lập với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài nhằm thành lập nên doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm