-->

Hỏi về chia di sản thừa kế của ông bà ngoại để lại?

Theo quy định của pháp luật về thừa kế, thừa kế theo pháp luật không có phân chia di sản dùng vào việc thờ cúng.

Hỏi: Mẹ tôi mua phần đất của ông A có giấy tay bán đất diện tích 12.290 m2 khi đó mẹ tôi còn sống chung với gia đình, mẹ tôi có nhờ ngoại đứng tên phần đất trên và mẹ tôi sử dụng đến 2008 thì ngoại tôi chết. Cậu tôi tự ý lấy đất của mẹ tôi đang canh tác cho người khác thuê. Ngoại tôi gồm 7 người con 2, dì 3, dì 4 chết 2015 không có gia đình, dì 5, dì 6 chết 1968 không có gia đình, cậu 7, cậu 8 chết 2013 có gia đình gồm vợ và 3 người con đã trưởng thành. Hiện tại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gia đình cậu 8 giữ. Ngoại tôi chết không để lại di chúc.Vậy khi chia di sản thừa kế theo pháp luật thì mẹ tôi và anh em mẹ tôi được chia như thế nào? Phân chia di sản thờ cúng được áp dụng trong trường hợp này hay không. Nếu chia di sản thờ cúng thì chia như thế nào? (Thanh Minh - Hà Nội)

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thành Đạt - Tổ tư vấn pháp luật thừa kế - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Thứ nhất,vềchia thừa kế theo pháp luật

Điều 674Bộ luật dân sự năm 2005 quy định về thừa kế theo pháp luật như sau: "Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định".

Điều 676Bộ luật dân sự năm 2005 quy định vềngười thừa kế theo pháp luật như sau:

"1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tạ sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại;

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước đó đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Khi bà ngoại của bạn chết không để lại di chúc thì di sản thừa kế ở đây là quyền sử dụng đất được chia theo pháp luật".

Dì 5, Dì 6 của bạn chết năm 1968 mà không có gia đình nên sẽ không có thừa kế thế vị ở đây.Hàng thừa kế thứ nhất của bà ngoại bạn gồm có mẹ bạn, các dì 2, dì 3, dì 4và các cậu của bạn. Mỗi người sẽ được chia phần di sản bằng nhau.

Năm 2013, cậu 7 và cậu 8 của bạn chết. Nếu họ để lại di chúc thì di sản của họ sẽ được chia theo di chúc. Nếu không có di chúc thì di sản sẽ được chia cho hàng thừa kế thứ nhất của họ.

Năm2015 dì 2, dì 3, dì 4 của bạn chết không có gia đình, nếu có di chúc sẽ chia theo di chúc. Nếu không có di chúc thì sẽ chia theo pháp luật. Các dì của bạnkhông có hàng thừa kế thứ nhất, nên di sản sẽ được chia cho hàng thừa kế thứ hai của họ.

Thứ hai, về di sản dùng vào việc thờ cúng

Theo quy định của pháp luật về thừa kế, thừa kế theo pháp luật không có phân chia di sản dùng vào việc thờ cúng. Di sản dùng vào việc thờ cúng sẽ không được chia thừa kế và phải giao cho một người thừa kế hoặc người khác được những người thừa kế cử ra để quản lý đểthờ cúng.

Trường hợp toàn bộ di sản của người chết không đủ để thanh toán nghĩa vụ tài sản của người đó thì không được dành một phần di sản dùng vào việc thờ cúng.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật thừa kế mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.