-->

Hóa đơn GTGT có được báo cáo thuế không?

Ngành nghề của họ không có ngành nghề là vận chuyển vì thế hoá đơn GTGT của họ với hoạt động vận chuyển sẽ không được chấp nhận để công ty của bạn báo cáo thuế.

Hỏi:Bên công ty của chúng tôi có ký hợp đồng vận chuyển̉n với công ty khác nhưng công ty này không có chức năng vận chuyển trong giấy phép ĐKKD chỉ có mua bán xe, xây dựng. Vậy hoá đơn GTGT của họ có được chấp nhận để công ty của chúng tôi báo cáo thuế́ không? (Vũ Hải Hà - Hà Nội).

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thị Hoài Thương - Tổ tư vấn pháp luật kế toán - thuế của Công ty Luật TNHH Everest - Trả lời:

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014, trên Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp cẫn xác định rõ ngành nghề kinh doanh của mình. Do đó, khi tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp cũng phải tiến hành sản xuất, kinh doanh dựa trên ngành nghề kinh doanh mà mình đã đăng ký:

“Điều 24. Nội dung giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.1. Tên doanh nghiệp. 2. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có). 3. Ngành, nghề kinh doanh. 4. Vốn điều lệ; vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân. 5. Các loại cổ phần, mệnh giá mỗi loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần. 6. Thông tin đăng ký thuế.7. Số lượng lao động. 8. Họ, tên, chữ ký, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ doanh nghiệp tư nhân và thành viên hợp danh.9. Họ, tên, chữ ký, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần”

Theo quy định Nghị định 52/2010/NĐ-CP Quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ:

Hoá đơn là chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng hoá, dịch vụ theo quy định của pháp luật.”

Hàng hóa, dịch vụ được sử dụng ở đây phải phù họp với ngành nghề đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, theo quy định của pháp luật Bên công ty của bạn có ký hợp đồng vận chuyển với công ty khác nhưng công ty này không có chức năng vận chuyển trong giấy phép ĐKKD chỉ có mua bán xe, xây dựng...Như vậy, ngành nghề của họ không có ngành nghề là vận chuyển vì thế hoá đơn GTGT của họ với hoạt động vận chuyển sẽ không được chấp nhận để công ty của bạn báo cáo thuế.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật kế toán - thuế mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.