-->

Hồ sơ pháp lý khởi kiện khách hàng ra tòa để xử lý nợ xấu

Hồ sơ pháp lý phục vụ khởi kiện khách hàng ra tòa án để xử lý nợ xấu?

Hồ sơ pháp lý phục vụ việc khởi kiện:

Theo quy định tại Điều 164, 165 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 (được sửa đổi, bổ sung năm 2011), một trong những điều kiện để Tòa án chỉ thụ lý vụ án là hồ sơ khởi kiện phải đầy đủ và hợp lệ, chứng minh được quyền khởi kiện. Ngoài ra, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự hiện hành thì nghĩa vụ cung cấp chứng cứ thuộc về đương sự do vậy các Chi nhánh phải chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ hợp lệ để phục vụ cho việc khởi kiện và để bảo đảm việc giải quyết vụ việc của Tòa án được chính xác.Hồ sơ liên quan đến việc khởi kiện tối thiểu phải chuẩn bị bao gồm:

Các thông tin về Khách hàng:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Pháp nhân, hộ gia đình;

Giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân… của Khách hàng/Bên bảo lãnh cá nhân.

Hồ sơ/Tài liệu giao dịch gồm:

Hợp đồng tín dụng; Giấy nhận nợ; Giấy rút tiền;

Các Thông báo nợ, Thông báo thu hồi nợ trước hạn;

Các Biên bản làm việc với Khách hàng/Bên bảo lãnh;

Hợp đồng thế chấp, Hợp đồng bảo lãnh, Đăng ký giao dịch đảm bảo, Biên bản định giá;

Các văn bản ủy quyền của Khách hàng/Bên bảo lãnh;

Giấy chứng nhận quyền sử dụng/sở hữu tài sản;

Hợp đồng bảo hiểm TSĐB, Ủy quyền thụ hưởng bảo hiểm cho Ngân hàng (nếu có).

Các giấy tờ khác liên quan đến tài sản.

Các thông tin về Ngân hàng (Điều lệ, Giấy CNĐKKD, Văn bản ủy quyền):

Tùy thuộc vào tính chất, nội dung của từng vụ việc khởi kiện, bộ hồ sơ có thể bổ sung thêm một số loại giấy tờ pháp lý khác hoặc rút bớt một số loại giấy tờ trong danh mục nêu trên.