-->

Hồ sơ khai thuế khoán hàng quý?

Luật sư tư vấn về Hồ sơ khai thuế khoán hàng quý...

Hỏi: Cho tôi hỏi, đối với luật thuế khoán hộ kinh doanh cuối quý cần phải nộp tất cả những giấy tờ gì. có phải nộp tờ khai thuế GTGT,TNCN nữa không hay chỉ nộp báo báo bán ra mua vào thôi. Công ty có xuất hóa đơn không? (Thanh Liêm - Hà Nội)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Lê Thị Hồng Sơn - Tổ tư vấn pháp luật Kế toán của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

"Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 92/2015/TT-BTC và khoản 4 Điều 21 Thông tư 156/2013/TT-BTCthì hộ,cá nhân kinh doanh chỉ cần nộp tờ khai thuế khoán chậm nhất là ngày 15/12 của năm trước. Vì vậy, trong năm chỉ cần nộp 1 tờ khai thuế khoán, không cần nộp hồ sơ vào các quý.

2.Hồ sơ khai thuế

"Từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 05 tháng 12 của năm trước, cơ quan thuế phát Tờ khai thuế năm sau cho tất cả các cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán.

Hồ sơ khai thuế đối với cá nhân nộp thuế khoán cụ thể như sau:

-Cá nhân nộp thuếkhoánkhaithuế đối với doanh thu khoán theoTờ khai mẫu số 01/CNKDban hành kèm theo Thông tư này.

- Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán sử dụng hoá đơn của cơ quan thuế thì cá nhân khai doanh thu theo hóa đơn vào Báo cáo sử dụng hoá đơn theo mẫu số 01/BC-SDHĐ-CNKD ban hành kèm theo Thông tư này và không phải lập, nộp Báo cáo sử dụng hoá đơn ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

-Trường hợp cá nhânkinh doanh theo hình thức hợp tác kinh doanhủy quyền cho tổ chứckhai thuế và nộp thuế thaythìtổ chức khai thuế thay theo Tờ khai mẫu số 01/CNKD kèm theo Phụ lục mẫu số 01-1/BK-CNKD ban hành kèm theo Thông tư này và bản chụp hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu là lần khai thuế đầu tiên của hợp đồng)

3.Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

"Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân nộp thuế khoán chậm nhất là ngày 15 tháng 12 của năm trước.

- Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán mới ra kinh doanh hoặc thay đổi ngành nghề, quy mô kinh doanh trong năm thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là 10 (mười) ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh hoặc thay đổi ngành nghề, quy mô.

- Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán sử dụng hoá đơn của cơ quan thuế thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với doanh thu trên hoá đơn chậm nhất là ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế."

Về hộcá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn, hiện tại, hàng quý hộ kinh doanh có sử dụng hóa đơn phải nộp bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra theo quy định tại thông tư 156/2013/TT-BTC".

Từ ngày 1/1/2016, hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn thì hàng quý phảikhai doanh thu theo hóa đơn vào Báo cáo sử dụng hóa đơn theo mẫu số01/BC-SDHĐ-CNKD

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật Kế toán mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.