Giá trị của biên bản họp gia đình đối với việc cấp sổ đỏ?

Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự...

Hỏi: Em có biên bản họp gia đình thống nhất chia đất ở cho Em. Biên bản có đầy đủ chữ ký của Bố Mẹ, Anh chị. Giờ Em muốn làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà bây giờ Bố mẹ, Anh chị lại muốn phân lại.Em có làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như biên bản họp gia đình cũ không? (Nguyễn Cảnh - Tiền Giang)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198  Luật gia Nguyễn Thanh Hương - Tổ tư vấn pháp luật doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thanh Hương - Tổ tư vấn pháp luật dân sự của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Theo quy định tại Điều 121 thì biên bản họp gia đình sẽ là một giao dịch dân sự.Trường hơp của bạn, biên bản họp gia đình cần phải được lập bằng văn bản và có công chứng, chứng thực của cơ quan có thẩm quyền thì biên bản họp gia đình đó mới có hiệu lực pháp luật.

Điều 121.Giao dịch dân sự

"Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự".

Điều 124. Hình thức của giao dịch dân sự

"1. Giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể.

Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu được coi là giao dịch bằng văn bản.

2. Trong trường hợp pháp luật quy định giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản, phải có công chứng hoặc chứng thực, phải đăng ký hoặc xin phép thì phải tuân theo các quy định đó".

Do biên bản họp gia đình của bạn chỉcó chữkýcác thành viênnên theo quy định tại Điêu 134về giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức thì biên bản họp gia đình của gia đình bạnvô hiệu (không có hiệu lực pháp luật).

Điều 134.Giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức

"Trong trường hợp pháp luật quy định hình thức giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch mà các bên không tuân theo thì theo yêu cầu của một hoặc các bên, Toà án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác quyết định buộc các bên thực hiện quy định về hình thức của giao dịch trong một thời hạn; quá thời hạn đó mà không thực hiện thì giao dịch vô hiệu".

Biên bản họp gia đình thống nhất chia đất ở cho bạn không có hiệu lực pháp luật nên bạn không thể làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như biên bản hợp gia đình cũ.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật dân sự mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.