-->

Gia hạn hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:a)Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn...

Hỏi: Công ty tôi là chi nhánh của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Tôi đang làm công tác nhân sự, hiện nay có trường hợp như sau: Một số lao động của Công ty hiện nay sắp hết thời hạn hợp đồng lao động xác định thời hạn 03 năm (trước đó đã ký thử việc 02 tháng, 01 năm và hiện là 03 năm). Tuy nhiên, Giám đốc Công ty tôi không muốn ký Hợp đồng không xác định thời hạn mà chỉ muốn ký với người lao động hợp đồng lao động 09 tháng. Về luật thì phải ký tiếp Hợp đồng không xác định thời hạn, tuy nhiên Công ty nếu muốn ký 09 tháng thì có được kết thúc Hợp động 03 năm với người lao động, sau đó lại ký mới 09 tháng thì có đúng luật không? Nếu được thì thông báo với người lao động như thế nào thì đúng? (Phan Trường - Hải Phòng)
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198  Luật gia Nguyễn Thanh Hương - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thanh Hương - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:


Theo Điều 22 Bộ luật lao động quy định loại hợp đồng lao động như sau:“1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:a)Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.3. Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác”.
Theo thông tin anh cung cấp, công ty anh đã ký hợp đồng xác định thời hạn 1 năm sau đó ký hợp đồng thời hạn 3 năm, như vậy đã ký hết hai lần hợp đồng xác định thời hạn. Đến nay, nếu muốn tiếp tục sử dụng người lao động thì phải lý hợp đồng không xác định thời hạn.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.