-->

Đóng BHXH ngắt quãng, có được hưởng chế độ bảo hiểm thai sản không?

Lao động nữ đóng đủ 06 tháng bảo hiểm trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh sẽ đủ đủ điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm thai sản.

Hỏi: Tôi tham gia bảo hiểm xã hội từ tháng 04/2009 đến tháng 01/2011. Tháng 02/2011 tôi sinh cháu thứ nhất và bị công ty cho nghỉ việc. Tôi đã nhận được trợ cấp thai sản đầy đủ. Bảo hiểm xã hội chốt thời gian đóng bảo hiểm xã hội của tôi là 2 năm 2 tháng (từ tháng 04/2009 đến tháng 06/2011). Từ năm 2011 đến tháng 03/2016 tôi không đóng BHXH nữa. Hiện giờ tôi lại có bầu cháu thứ 2 và dự kiến sinh vào 28/10/2016. Tôi dự định đóng BHXH từ 04/2016. Vậy luậttư vấn giúp tôi, tôi có được hưởng BHXH trợ cấp thai sản cho cháu thứ 02 không? (Kim Anh - Hà Nội)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (26/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phạm Văn Lâm - Tổ tư vấn pháp luật Lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điều 28 Luật bảo hiểm xã hội 2006 quy định về điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội như sau: "1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Lao động nữ mang thai; b) Lao động nữ sinh con; c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi; d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản. 2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi".

Như vậy, dù bạn có thời gian ngắt quãng 04 năm không đóng bảo hiểm nhưng chỉ cần bạn đóng đủ 06 tháng bảo hiểm trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh là bạn đủ điều kiện hưởng thai sản. Bạn dự sinh vào ngày 28/10/2016, cho nên khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh được tính từ tháng 11/2015 đến tháng 10/2016. Bạn dự định đóng bảo hiểm từ tháng 04/2016, nếu đóng liên tục đến tháng 10/2016 thì bạn có 07 tháng đóng bảo hiểm, cho nên bạn đủ điều kiện hưởng thai sản.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.