-->

Đóng bảo hiểm xã hội thế nào để được hưởng chế độ bảo hiểm thai sản?

Người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi thì sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm thai sản.

Hỏi: Vợ em đóng bảo hiểm xã hội đến hết tháng 06 thì nghỉ việc. Tại thời điểm nghỉ việc và ngừng đóng bảo hiểm xã hội, vợ em đã có bầu được 03 tháng. Vậy có được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội cho thai sản không? (La Vinh Viễn - Hà Nam)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (26/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phạm Văn Lâm - Tổ tư vấn pháp luật Lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Theo dữ liệu bạn đưa ra thì tại thời điểm nghỉ việc 30/6 vợ bạn đã có bầu được 03 tháng, như vậy dự kiến vợ bạn sinh sẽ là tháng 12. Thời gian 12 tháng trước khi sinh của vợ bạn sẽ bắt đầu từ tháng 12 năm trước đến tháng 12 năm nay, trong khoảng thời gian này, vợ bạn đã có 06 tháng đóng BHXH do đó vợ bạn hoàn toàn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội quy định: "1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Lao động nữ mang thai; b) Lao động nữ sinh con; c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi; d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản. 2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi".

Thời gian đóng bảo hiểm 06 tháng không bắt buộc phải liên tục mà có thể ngắt quãng (theo khoản 5, điều 3, Luật bảo hiểm xã hội 2006).

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.