-->

Đóng bảo hiểm xã hội được 17 năm 5 tháng có được bảo lưu?

Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội:Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 50 và Điều 51 hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại...

Hỏi: Tôi công tác tại công ty Xà Phòng Hà Nội từ năm 1999 bắt đầu được tham gia BHXH, đến tháng 5/2016 công ty cho tôi chấm dứt HĐLĐ.Như vậy tôi đã tham gia BH được 17 năm 5 tháng nhưng hiện giờ tôi mới 37 tuổi, sổ bảo hiểm của tôi có thể bảo lưu đến khi tôi gần đủ tuổi về hưu tôi sẽ đóng tiếp cho đủ 20 năm đóng bảo hiểm có được không và trường hợp thứ 2 như thời gian tham gia bảo hiểm của tôi là 17 năm 5 tháng sau khi để trỗng khoảng thời gian 15 năm sau nếu tôi không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội nữa thì tôi có được thanh toán bảo hiểm một lần không? (Bùi Dung - Thanh Hóa)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198  Luật gia Nguyễn Thanh Hương - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thanh Hương - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

- Thứ nhất,về việc bạn muốn bảo lưu thời hạn đóng bảo hiểm là 17 năm 5 tháng đến khi gần đủ tuổi về hưu thì đóng tiếp cho đủ 20 năm để hưởng chế độ hưu trí.

Căn cứ theo quy định tại điều 57, luật bảo hiểm xã hội quy định về bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm như sau:"Điều 57. Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội:Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 50 và Điều 51 hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật này thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội".

Như vậy, trường hợp của bạn chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo quy định tại điều 50, 51 luật bảo hiểm xã hội và cũng chưa hưởng chế độ bảo hiểm xã hội 1 lần theo quy định tại điều 55, 56 luật bảo hiểm xã hội 2006. Theo đó, bạn hoàn toàn có thể bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm trước đây là 17 năm 5 tháng và sau đó phải hoàn thành 20 năm đóng bảo hiểm tính đến thời điểm đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí quy định tại điều 50, 51, luật bảo hiểm xã hội 2006thì bạn sẽ được hưởng chế độ hưu trí bình thường.

- Thứ hai,bạn thắc mắc sau 15 năm kể từ ngày nghỉ việc bạn không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nữa bạn có được hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần không.

Điều kiện để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH)quy định về trường hợp người lao động được hưởng BHXH một lần khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:"a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật này mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;b) Suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;c) Sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;d) Ra nước ngoài để định cư".

Khoản 1 Điều 30 Nghị định 152/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về BHXH bắt buộc thì Bảo hiểm xã hội một lần đối với người không đủ điều kiện được hưởng lương hưu được quy định như sau: “Sau một năm (12 tháng) nghỉ việc nếu người tham gia bảo hiểm xã hội không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần đồng thời chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội sẽ được nhận lại sổ và hưởng trợ cấp một lần”.

Theo đó,bạn có thể hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu bạn đủ các điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần là 12 tháng nghỉ việc không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội, có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội 1 lần, chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội. Như vậy, bạn hoàn toàn có thể hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội 1 lần nếu nghỉ việc 15 năm mà không đóng bảo hiểm xã hội nữa.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.