Đơn đăng ký sáng chế, cần lưu ý sau khi nộp đơn

Khi đơn đăng ký sáng chế được chấp nhận cấp bằng độc quyền sáng chế, thì tùy thuộc vào pháp luật sáng chế hiện hành, sáng chế sẽ được công bố trong công báo của Cơ quan Sáng chế để công chúng biết và phản đối.

Khi đơn đăng ký sáng chế của bạn đã được nộp và các khoản lệ phí quy định, nếu có, đã được nộp cho Cơ quan Sáng chế quốc gia - thường đó là một Cơ quan được Chính phủ thành lập theo pháp luật về sáng chế, thì Cơ quan Sáng chế quốc gia sẽ bắt đầu quá trình thẩm định đơn.

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Các thủ tục đăng ký chi tiết của Cơ quan Sở hữu trí tuệ quốc gia sẽ phụ thuộc vào các quy định của pháp luật về sáng chế của quốc gia hoặc khu vực có liên quan. Thủ tục này có thể là khác nhau giữa các Cơ quan. Nói chung, sẽ có những thủ tục sau:

- Thẩm định hình thức:

Đầu tiên, Cơ quan Sáng chế sẽ thẩm định đơn để kiểm tra xem đơn có tuân thủ các yêu cầu về hành chính và thủ tục không. Nếu không thì bạn sẽ nhận được thông báo về các thiếu sót cần phải được khắc phục một cách thỏa đáng trong thời hạn do Cơ quan Sáng chế quy định.

- Thẩm định nội dung:

Tiếp theo, các thẩm định viên sáng chế sẽ kiểm tra xem pháp luật của quốc gia hoặc khu vực có loại trừ đối tượng trong đơn đăng ký sáng chế không hoặc xem xét xem bằng độc quyền sáng chế, nếu được cấp, có trái với trật tự công cộng hoặc đạo đức không.

Một số Cơ quan Sáng chế không thực hiện việc kiểm tra bất kỳ. Nhưng hầu hết Cơ quan Sáng chế quốc gia hoặc khu vực, đặc biệt là các Cơ quan lớn, thường cũng thực hiện việc thẩm định nội dung đơn sáng chế để kiểm tra xem đơn có đáp ứng tất cả ba điều kiện cơ bản liên quan đến khả năng bảo hộ sáng chế hay không, cụ thể là, (i) tính mới, (ii) trình độ sáng tạo hoặc không hiển nhiên và (iii) khả năng áp dụng công nghiệp.

Quy trình này bắt đầu bằng việc thực hiện việc tra cứu tình trạng kỹ thuật có liên quan mà có thể tiếp cận được bởi các thẩm định viên sáng chế. Thông thường, trong khi thực hiện tra cứu, các thẩm định viên sáng chế có thể yêu cầu sự giải thích thêm hoặc đưa ra những phản đối về nội dung mà bạn hoặc tổ chức đại diện sáng chế hoặc luật sư của bạn phải trả lời đầy đủ trong thời hạn quy định. Bạn cũng có thể giải thích bằng miệng hoặc bằng văn bản hoặc cung cấp tài liệu, chứng cứ để hỗ trợ những luận điểm của bạn trong quá trình thảo luận hoặc thương lượng với các thẩm định viên sáng chế.

Nếu bạn không thể làm cho các thẩm định viên thỏa mãn với những lý giải của mình thì một số điểm yêu cầu bảo hộ có thể bị thu hẹp phạm vi bảo hộ, các điểm yêu cầu bảo hộ khác có thể bị xóa, hoặc nếu tất cả các điểm yêu cầu bảo hộ đều bị từ chối thì đơn sáng chế có thể bị Cơ quan Sáng chế từ chối cấp bằng độc quyền sáng chế. Phụ thuộc vào pháp luật hiện hành về sáng chế, bạn có thể nộp đơn khiếu nại về quyết định của thẩm định viên sáng chế lên Ban Khiếu nại trong Cơ quan Sáng chế hoặc tòa án có thẩm quyền.

Nếu bạn đồng ý với việc cấp bằng độc quyền sáng chế có phạm vi bảo hộ hẹp hơn so với yêu cầu bảo hộ được soạn thảo ban đầu thì điều quan trọng là phải bảo đảm rằng bản mô tả sáng chế phải được xem xét lại và sửa đổi để loại trừ tất cả thông tin không còn cần phải bộc lộ trong những trường hợp bị thay đổi này. Nếu không, sau này, khi đơn đăng sáng chế hoặc bằng độc quyền sáng chế được công bố, bạn sẽ thấy rằng bạn đã vô tình làm mất một số bí mật thương mại có giá trị thông qua việc công bố như vậy; do đó, chỉ những thông tin có trong các điểm yêu cầu bảo hộ được chấp nhận mới được bảo hộ bởi một bằng độc quyền sáng chế.

- Cấp bằng độc quyền sáng chế:

Khi đơn đăng ký sáng chế được chấp nhận cấp bằng độc quyền sáng chế, thì tùy thuộc vào pháp luật sáng chế hiện hành, sáng chế sẽ được công bố trong công báo của Cơ quan Sáng chế để công chúng biết và phản đối (được gọi là "phản đối trước khi cấp”). Việc phản đối cấp bằng độc quyền sáng chế sẽ được nộp bởi bên có liên quan bất kỳ trong thời hạn quy định. Hoặc, sáng chế sẽ được công bố sau khi được cấp bằng độc quyền mà có hoặc không có bất kỳ phản đối nào trước khi cấp, phụ thuộc vào pháp luật về sáng chế hiện hành, nhằm cho phép bên thứ ba có liên quan phản đối.

Nếu việc phản đối thành công, dù chỉ một phần, thì bằng độc quyền sáng chế vẫn được cấp nhưng với các điểm yêu cầu bảo hộ hẹp hơn mà không phù hợp với mục đích của bạn. Nếu không thành công thì bạn sẽ được cấp bằng độc quyền sáng chế và Giấy chứng nhận sẽ được cấp và công bố trên Công báo hoặc tập san chính thức của Cơ quan Sáng chế.

- Công bố:

Để có được các quyền hữu ích như trên, người nộp đơn đăng ký sáng chế phải bộc lộ sáng chế được yêu cầu bảo hộ bằng cách mô tả một cách chi tiết, chính xác và đầy đủ bằng văn bản trong bản mô tả sáng chế nộp cho Cơ quan Sáng chế quốc gia. Bản mô tả ban đầu sẽ được giữ bí mật, nhưng sau đó sẽ được tiết lộ cho công chúng bởi Cơ quan Sáng chế quốc gia. Có thể nói, công bố sáng chế trên công báo hoặc tạp chí chính thức làm cho nó trở nên công khai với toàn thế giới. Ở rất nhiều nước, đơn đăng ký sáng chế chưa được thẩm định cũng được công bố sau 18 tháng kể từ ngày nộp đơn (hoặc ngày ưu tiên của đơn). Tất cả Cơ quan Sáng chế công bố sáng chế ngay tại thời điểm cấp bằng độc quyền sáng chế.

Luật gia Bùi Thị Phượng - Phòng Sở hữu trí tuệ của Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn 1900 6198, tổng hợp.

Khuyến nghị:
  1. Bài viết nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, E-mail: [email protected], [email protected]