Đơn đăng ký sáng chế, cần lưu ý những điều gì?

Các điểm yêu cầu bảo hộ tạo ra ranh giới của sáng chế bằng các từ ngữ. Yêu cầu bảo hộ là trái tim của sáng chế.

Sáng chế không giống như tài sản vật chất mà chúng ta đang sở hữu. Nhưng khi bằng độc quyền sáng chế được sử dụng để bảo bộ sáng chế thì hành vi bảo hộ đó đã biến sáng chế thành một loại tài sản tư hữu mà chủ sở hữu có thể kiểm soát.
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Một là, bản mô tả chi tiết sáng chế.

Bản mô tả chi tiết sáng chế phải bao gồm:
  1. Thông tin kỹ thuật chi tiết về các đặc điểm của sáng chế được yêu cầu bảo hộ;
  2. Cách thức sáng chế được sản xuất hoặc được thực hiện; và
  3. Việc áp dụng sáng chế trong công nghiệp và thương mại.
Các nội dung chính của đơn đăng ký sáng chế: Đơn đăng ký sáng chế có nhiều phần, ví dụ, tên sáng chế, thông tin thư mục và bản tóm tắt sáng chế. Tuy nhiên, với mục đích hiện tại của chúng ta, thì hai phần quan trọng nhất của đơn đăng ký sáng chế là bản mô tả chi tiết sáng chế và "yêu cầu bảo hộ” mà thường nằm ở phần cuối của bản mô tả. Bản mô tả phải bộc lộ sáng chế bằng các từ ngữ rõ ràng và chính xác. Thông thường, bản mô tả phải có hình ảnh minh họa cho những ý tưởng hoặc khái niệm mới bằng các ví dụ cụ thể để giải thích cách thức hoạt động hoặc áp dụng sáng chế trong thực tiễn, nhằm cho phép người có trình độ trung bình trong lĩnh vực công nghệ có liên quan có thể hiểu được sáng chế được yêu cầu bảo hộ và sử dụng các thông tin kỹ thuật chứa trong bản mô tả sáng chế để thực hành hoặc lặp lại sáng chế mà không cần phải thử nghiệm nhiều lần.

Kết thúc mỗi bản mô tả chi tiết sáng chế, thường có một hoặc một số kết luận, được gọi là “yêu cầu bảo hộ”, trong đó xác định rõ ràng và cụ thể sáng chế. Mỗi điểm yêu cầu bảo hộ thường là một câu duy nhất, với một danh mục các yếu tố (hoặc danh mục các bước trong một phương pháp hoặc quy trình bảo hộ) và giải thích cách thức hoạt động của sáng chế. Thông thường, hầu hết các yếu tố riêng biệt của yêu cầu bảo hộ là cũ! Yếu tố mới có thể chỉ là sự kết hợp các yếu tố cũ hoặc một số cũ và một số mới. Ngoài ra, ở một số nước, một điểm yêu cầu bảo hộ có thể là phương pháp sử dụng mới của một sản phẩm cũ, hoặc có thể là việc đơn giản hóa một sản phẩm hoặc quy trình đã biết.

Hai là, yêu cầu bảo hộ.

- Vai trò của yêu cầu bảo hộ: Các điểm yêu cầu bảo hộ tạo ra ranh giới của sáng chế bằng các từ ngữ. Yêu cầu bảo hộ là trái tim của sáng chế; tuy vậy, bản mô tả là rất quan trọng và cả các hình vẽ có thể cũng là rất quan trọng. Ví dụ, các điểm yêu cầu bảo hộ sẽ tạo ra ranh giới cho sáng chế của bạn bằng các từ ngữ, giống như một hàng rào để xác định phạm vi mảnh đất của bạn. Nếu bản mô tả không bao gồm một số đặc điểm kỹ thuật có trong yêu cầu bảo hộ thì các đặc điểm kỹ thuật đó sẽ không được bảo hộ bởi bằng độc quyền sáng chế. Do đó, tất cả các đặc điểm kỹ thuật đó sẽ trở thành một bộ phận của "tình trạng kỹ thuật” mà có thể được người khác sử dụng mà không cần bạn cho phép, và bạn sẽ không thể làm bất cứ điều gì về việc này.

- Điểm yêu cầu bảo hộ độc lập và điểm yêu cầu bảo hộ phụ thuộc: Trong số nhiều điểm yêu cầu bảo hộ của sáng chế, ít nhất sẽ có một hoặc nhiều điểm yêu cầu bảo hộ là độc lập, trong khi phần còn lại có thể là các điểm yêu cầu bảo hộ phụ thuộc. Điểm yêu cầu bảo hộ độc lập là điểm yêu cầu hoàn toàn độc lập, trong khi điểm yêu cầu bảo hộ phụ thuộc lại dẫn chiếu đến một trong số những điểm yêu cầu bảo hộ độc lập hoặc phụ thuộc trước đó và được coi là đã bao gồm tất cả những giới hạn của nó, cũng như những giới hạn của điểm yêu cầu bảo hộ bất kỳ mà nó dẫn chiếu đến. Điều quan trọng là phải lưu ý rằng một sáng chế có thể có một hay nhiều điểm yêu cầu của sáng chế có trước đó, và vẫn có khả năng được bảo hộ sáng chế.

- Hiểu yêu cầu bảo hộ: Bản mô tả giải thích một cách chi tiết cách thức thực hiện hoặc sử dụng sáng chế, trong khi yêu cầu bảo hộ xác định phạm vi bảo hộ về mặt pháp lý.

Quy tắc soạn thảo yêu cầu bảo hộ: Một quy tắc chính phải tuân theo trong khi soạn thảo yêu cầu bảo hộ là sử dụng ít từ ngữ nhất. Vì vậy, một yêu cầu bảo hộ rộng thường có vài điểm yêu cầu bảo hộ; và các điểm yêu cầu bảo hộ đó theo liệt kê được xác định một cách rộng rãi. Một yêu cầu bảo hộ hẹp sẽ có nhiều điểm yêu cầu bảo hộ hơn, hoặc các điểm yêu cầu bảo hộ được xác định theo cách hẹp nhất. Một yêu cầu bảo hộ rộng chắc chắn bị xâm phạm nhiều hơn so với yêu cầu bảo hộ hẹp. Tuy nhiên, yêu cầu bảo hộ hẹp chắc chắn ít bị xâm phạm hơn vì nó có thể cho phép đối thủ cạnh tranh dễ dàng "sáng chế xung quanh nó" để thâm nhập vào thị trường với các tính năng kỹ thuật thay thế nhau, lại chắc chắn giữ được hiệu lực bởi tòa án.

Ba là, chủ thể soạn thảo đơn.

Nói chung, soạn thảo đơn đăng ký sáng chế là một quá trình tốn thời gian, phức tạp và tốn kém mà để làm được việc đó, bạn cần phải có kiến thức kỹ thuật tốt về lĩnh vực công nghệ có liên quan, một sự am hiểu về pháp luật về sáng chế hiện hành, cũng như các quyết định có hiệu lực của toà án. Nếu bạn không thông thạo tất cả những thứ nêu trên, thì tốt hơn hết bạn nên sử dụng dịch vụ của tổ chức dịch vụ sáng chế chuyên nghiệp hoặc luật sư sáng chế để soạn thảo, nộp đơn và theo đuổi đơn đăng ký sáng chế tại Cơ quan Sở hữu trí tuệ quốc gia. Theo đó, bạn có thể nhận được một bằng độc quyền sáng chế có tính hữu ích thương mại phù hợp với tất cả các mục tiêu kinh doanh của bạn.


Luật gia Bùi Thị Phượng - Phòng Sở hữu trí tuệ của Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn 1900 6198,
tổng hợp.

Khuyến nghị:
  1. Bài viết nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, E-mail: [email protected], [email protected]