Đình công hợp pháp có được trả lương?

Người lao động tham gia đình công không được trả lương và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp hai bên có thoả thuận khác.

Hỏi: Chúng tôi tham gia đình công hợp pháp. Đề nghị Luật sư tư vấn, chúng tôi có được người sử dụng lao động trả tiền lương trong những ngày đình công không? (Vũ Nguyên - Ninh Bình)

c

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thị Tâm - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Bộ luật Lao động năm 2012 quy định như sau:

Những trường hợp đình công bất hợp pháp
“1. Không phát sinh từ tranh chấp lao động tập thể về lợi ích.
2. Tổ chức cho những người lao động không cùng làm việc cho một người sử dụng lao động đình công.
3. Khi vụ việc tranh chấp lao động tập thể chưa được hoặc đang được cơ quan, tổ chức, cá nhân giải quyết theo quy định của Bộ luật này.
4. Tiến hành tại doanh nghiệp không được đình công thuộc danh mục do Chính phủ quy định.
5. Khi đã có quyết định hoãn hoặc ngừng đình công”. (Điều 215)

Tiền lương và các quyền lợi hợp pháp khác của người lao động trong thời gian đình công
“1. Người lao động không tham gia đình công nhưng phải ngừng việc vì lý do đình công thì được trả lương ngừng việc theo quy định tại khoản 2 Điều 98 của Bộ luật này và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật về lao động.
2. Người lao động tham gia đình công không được trả lương và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp hai bên có thoả thuận khác”. (Điều 218)

Như vậy, theo quy định của pháp luật, người lao động tham gia đình công không được trả lương và các quyền lợi khác, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, pháp luật cũng không đề cập đến là đình công hợp pháp hay không hợp pháp trong trường hợp này. Do đó, kể cả đình công hợp pháp hay đình công không hợp pháp thì anh (chị) vấn không được trả lương, trừ trường hợp anh (chị) và người sử dụng lao động có thỏa thuận khác.

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.