-->

Điều kiện thành lập trung tâm tiếng anh

Thời hạn tạm ngừng kinh doanh, ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh ghi trong thông báo không được quá một năm.

Hỏi: Hiện tại tôi đang dự định mở trung tâm Tiếng Anh trẻ em. Tôi đã thành lập công ty năm ngoái nhưng chưa đăng ký loại hình kinh doanh giáo dục. Thêm nữa tôi lại mới xin tạm dừng kinh doanh trong một năm. Tuy nhiên, bây giờ tôi lại muốn kinh doanh lĩnh vực giáo dục. Đề nghị Luật sư tư vấn, cách thành lập như thế nào? Các bước ra sao? (Thu Quỳnh - Thanh Hóa)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Phương Thảo - Tổ tư vấn pháp luật doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Theo như nội dung thư mà anh (chị)gửi cho công ty, công ty anh (chị)mới tạm ngừng kinh doanh trong vòng 01 năm. Về vấn đề này, theo qui định tại Khoản 3 Điều 57 Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng kí doanh nghiệp:"Thời hạn tạm ngừng kinh doanh, ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh ghi trong thông báo không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp, hộ kinh doanh vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm."

Do đó, nếu muốn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh, anh (chị)sẽ phải tiếp tục thông báo cho cơ quan đăng kí kinh doanh để cơ quan này quản lí.

Về vấn đề này, anh (chị)muốn đăng kí thêm ngành nghề kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục thì anh (chị)cần chuẩn bị hồ sơ và tiến hành theo trình tự, thủ tục qui định tại Điều 34 Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng kí doanh nghiệp như sau:

"1. Trường hợp thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo bao gồm:a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);b) Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định thì phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền.Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định của pháp luật chuyên ngành.Kèm theo Thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

2. Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh cho doanh nghiệp".

Trong trường hợp anh (chị)muốn thành lập một doanh nghiệp mới kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục, cụ thể là trung tâm tiếng anh trẻ em, anh (chị)hoàn toàn có thể thành lập một doanh nghiệp mới với các trình tự, thủ tục qui định tại chương 4 Nghị định 43/2010/NĐ-CP. Với mỗi loại hình doanh nghiệp khác nhau sẽ có trình tư, thủ tục khác nhau đã được qui định cụ thể.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huốnglà cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.