-->

Điều kiện hưởng trợ cấp thai sản khi lao động nữ sinh con?

Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Lao động nữ mang thai; b) Lao động nữ sinh con; c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi...

Hỏi: Tôi đã đóng bảo hiểm được 5 năm 5 tháng nhưng đến ngày 1/6/2015 bị cắt hợp đồng lao động. Tôi đang mang thai dự tính ngày sinh là ngày 25 tháng 11 năm 2015. Như vậy tôi có được hưởng chế độ thai sản không? (Đỗ Thị Ngọt - Thanh Hóa)


>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Ngô Đức Cường - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Vì chị sinh con năm 2015 nên tại thời điểm này vẫn áp dụng luật bảo hiểm xã hội 2006, theo quy định của luật bảo hiểm xã hội 2006 thì điều kiện được hưởng trợ cấp thai sản là: "Điều 28. Điều kiện hưởng chế độ thai sản: 1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Lao động nữ mang thai; b) Lao động nữ sinh con; c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi; d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản. 2.Người lao động quy định tại điểm b và điểm c Khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi".
Theo đó chị dự kiến tháng 11 năm 2015 chị sinh thì thời gian 12 tháng trước khi sinh được tính từ tháng 12 năm 2014 đến tháng 11 năm 2015, trong khoảng thời gian này thì chị đóng bảo hiểm được tháng 12,1,2,3,4,5. Như vậy là chị đã đóng đủ 6 tháng bảo hiểm trong vòng 12 tháng trước khi sinh nên chị đủ điều kiện được hưởng bảo hiểm thai sản.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.