-->

Công ty không đóng bảo hiểm thì tôi có được hưởng chế độ thai sản không?

Hưởng chế độ thai sản nếu đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Hỏi: Tôi đóng bảo hiểm được 05 năm giờ tôi đang có em bé cuối năm nay tôi sinh, nhưng công ty từ đầu năm 2015 đến giờ chưa đóng bảo hiểm. Đề nghị Luật sư tư vấn, lúc tôi sinh em bé thì bảo hiểm có giải quyết chế độ thai sản cho tôi không? (Bùi Hà - Hà Nội)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thanh Thu - Tổ tư vấn pháp luật lao động Công ty Luật TNHH Everest trả lời:

Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội 2006 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản:

"1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;

d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi."

Theo quy định trên, để được hưởng chế độ thai sản anh (chị) phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Nhưng trong trường hợp của anh (chị), công ty đã không đóng bảo hiểm xã hội từ đầu năm 2015 đến bây giờ, mà anh (chị) dự kiến sinh là vào cuối năm 2015. Do đó, anh (chị) không đủ điều kiện để được hưởng chế độ thai sản theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2006.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.