-->

Điều kiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Căn cứ để quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất bao gồm: Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn xin giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình...

Hỏi: Tôi muốn chuyển đổi một mảnh đất có diện tích hơn 500m2 (huyện Võ Nhai, Thái Nguyên) từ đất vườn sang đất ở. Đề nghị Luật sư tư vấn, điều kiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất? (Võ Văn Cường - Thái Nguyên)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nghiêm Thị Hà Phương - Tổ tư vấn pháp luật Đất đai của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 về thi hành Luật Đất đai: “Căn cứ để quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất bao gồm:Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn xin giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất về nhu cầu sử dụng đất đối với trường hợp xin giao đất nông nghiệp trong hạn mức giao đất hoặc giao đất làm nhà ở; Quy hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc kế hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc quy hoạch xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt. Trường hợp chưa có quy hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc kế hoạch sử dụng đất chi tiết thì căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt” (Khoản 1,3 Điều 30).

Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2014 về Ban hành quy định về hạn mức giao đất, hạn mức quy định quyền sử dụng đất, diện tích tối thiểu được tách thửa và diện tích đất ở được xác định lại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên:1. Hạn mức đất ở khi giao đất cho mỗi hộ gia đình, cá nhân tự làm nhà ở theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, không được nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa quy định tại Điều 8 quy định này và không vượt quá mức quy định sau đây: a) Đất ở tại đô thị:- Đối với các phường thuộc thành phố: 150 m2;- Đối với các phường thuộc thị xã và các thị trấn: 200 m2;- Đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp tại các phường, thị trấn: 250 m2;b) Đất ở tại nông thôn:- Đối với các xã trung du: 300 m2 ;- Đối với các xã miền núi, xã vùng cao: 400 m2.2. Hạn mức đất ở quy định tại Khoản 1 Điều này áp dụng đối với cả trường hợp bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang ở hoặc đang thuê theo Nghị định 34/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.3. Hạn mức giao đất ở quy định tại Khoản 1 Điều này không áp dụng trong trường hợp giao đất tại các dự án phát triển nhà ở theo quy hoạch, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt” (Điều 4).

Để được chuyển đổi mục đích sử dụng đất, mảnh đất mà anh/chị đang sở hữu phải đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 30 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP và phải phù hợp với hạn mức giao đất ở theo quy định địa phương (Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND).

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật Đất đai mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.