-->

Dịch vụ xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Lý lịch tư pháp là loại giấy tờ bắt buộc trong nhiều hồ sơ đặc biệt như: Hồ sơ du học, xuất khẩu lao động, hồ sơ xin giấy phép hành nghề… đối với người Việt Nam và trong hồ sơ xin cấp giấy phép lao động đối với người nước ngoài.

Thuật ngữ “Lý lịch tư pháp” đã xuất hiện từ lâu trong đời sống pháp lý nước ta.

"Phiếu lý lịch tư pháp là phiếu do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án tích; bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản" (khoản 4 Điều 2 Luật Lý lịch tư pháp năm 2009).

Trong thực tế cuộc sống, lý lịch tư pháp có một ví trí vô cùng quan trọng. Đây là loại giấy tờ bắt buộc trong nhiều hồ sơ đặc biệt như: Hồ sơ du học, xuất khẩu lao động, hồ sơ xin giấy phép hành nghề… đối với người Việt Nam và trong hồ sơ xin cấp giấy phép lao động đối với người nước ngoài.
Cấp phiếu lý lịch tư pháp
Cấp phiếu lý lịch tư pháp
Quy định của pháp luật về quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp:
  1. Công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của mình.
  2. Cơ quan tiến hành tố tụng có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử.
  3. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.
Các dịch vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp do Luật sư, Chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện:
  1. Tư vấn thủ tục, điều kiện cấp Lý lịch tư pháp;
  2. Hoàn thiện hồ sơ cấp Lý lịch tư pháp cho khách hàng;
  3. Thực hiện thủ tục xin Lý lịch tư pháp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  4. Thời gian thực hiện và phí dịch vụ xin cấp Lý lịch tư pháp:
  5. Thời gian thực hiện dịch vụ: Từ 10 ngày làm việc;
  6. Mức phí dịch vụ: Liên hệ chi tiết.