-->

Đã được xóa án tích thì có bị ghi tội danh vào lý lịch tư pháp cá nhân không?

Đối với người không bị kết án thì ghi “không có án tích. Trường hợp người bị kết án chưa đủ điều kiện được xóa án tích thì ghi “có án tích”, tội danh, hình phạt chính, hình phạt bổ sung.

Hỏi: Tôi phạm tội tổ chức đánh bạc bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo, tôi đã được xóa án tích. Đề nghị Luật sư tư vấn, trong lý lịchh cá nhân của tôi có ghi tội danhh tôi từng phạm tội không? Có ghi tiền án tiền sự không? (Đặng Xuân Vinh - Nghệ An)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Bảo Trung- Tổ tư vấn pháp luật hình sự của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Anh (chị) phạm tội tổ chức đánh bạc bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo, anh (chị) đã được xóa án tích. Trong lý lịch cá nhân của anh (chị) sẽ không ghi về tình trạng án tích cũng như tiền án tiền sự của anh (chị). về tình trạng án tích của anh (chị) thì anh (chị) phải xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1. Điều 42 Luật lí lịch tư pháp có quy định như sau: “ Nội dung Phiếu lý lịch tư pháp số 1: 1. Họ, tên, giới tính, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, quốc tịch, nơi cư trú, số giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp. 2. Tình trạng án tích: a) Đối với người không bị kết án thì ghi “không có án tích. Trường hợp người bị kết án chưa đủ điều kiện được xóa án tích thì ghi “có án tích”, tội danh, hình phạt chính, hình phạt bổ sung; b) Đối với người được xoá án tích và thông tin về việc xoá án tích đã được cập nhật vào Lý lịch tư pháp thì ghi “không có án tích”; c) Đối với người được đại xá và thông tin về việc đại xá đã được cập nhật vào Lý lịch tư pháp thì ghi “không có án tích. 3. Thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã: a) Đối với người không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản thì ghi “không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã; b) Đối với người bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản thì ghi chức vụ bị cấm đảm nhiệm, thời hạn không được thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã. Trường hợp cá nhân, cơ quan, tổ chức không có yêu cầu thì nội dung quy định tại khoản này không ghi vào Phiếu lý lịch tư pháp".

Như vậy anh (chị) đã được xóa án tích thì trong phiếu lý lịch tư pháp cũng ghi " không có án tích".

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật hình sự mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.