-->

Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật đất đai qua điện thoại

Tư vấn pháp luật đất đai là việc luật sư, chuyên gia pháp luật hình sự hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp khách hàng soạn thảo các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của khách hàng trong lĩnh vực về đất đai.

Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật đất đai qua điện thoại

Công ty Luật TNHH Everest cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật đất đai qua điện thoại nhằm hỗ trợ khách hàng tiếp cận dịch vụ pháp lý với thời gian nhanh nhất, chi phí thấp nhất.

Tư vấn pháp luậtđất đaiqua điện thoại - Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198 - là một dịch vụ thuộc nhóm dịch vụ "tư vấn pháp luật" của Công ty Luật TNHH Everest.

Dịch vụ tư vấn pháp luậtđất đai(có trả phí) khác biệt với hoạt động trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực hình sự (miễn phí).

Theo quy định của Luật Luật sư năm 2006, sửa đổi bổ sung năm 2012 (Luật Luật sư), dịch vụ pháp lý của luật sư gồm bốn (04) nhóm cơ bản: (1) Tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa, hoặc người đại diện, hoặc người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng; (2) Thực hiện tư vấn pháp luật; (3) Đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật; (4) Thực hiện dịch vụ pháp lý khác (Điều 22).

Ngoài việc lựa chọn dịch tư vấn pháp luậtđất đaiqua điện thoại (Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198), khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật hình sự có thể lựa cho nhiều phương thức cung cấp dịch vụ từ các luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest như: Yêu cầu đượccung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật hình sự qua E-mail: [email protected]; Yêu cầu được cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật hình sự tại các địa chỉ của Công ty Luật TNHH Everest;Yêu cầu cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật hình sự tạiđịa chỉ do khách hàng chỉ định...
Luật sư tư vấn pháp luật qua Tổng đài điện thoại (24/7): 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua Tổng đài điện thoại (24/7): 1900 6198

Khách hàng sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật đất đai qua điện thoại như thế nào?

Bước 01: Gọi điện thoại tới Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198:

Khách hàng sử dụng điện thoại gọi tới Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198, nghe và thực hiện theo hướng dẫn để gặp luật sư, chuyên gia tư vấn pháp luật đất đai;

Bước 02: Khách hàng trình bày nội dung vụ việc và yêu cầu cần được tư vấn:

Khách hàng trình bày tóm tắt nội dung vụ việc. Luật sư, chuyên gia tư vấn pháp luật đất đai sau nghe khách hàng trình bày có thể sẽ hỏi làm rõ thêm vấn đề, đề nghị khách hàng cung cấp thêm tài liệu liên quan để làm rõ yêu cầu của khách hàng vànội dung liên quan (nếu có).

Bước 03: Luật sư, chuyên gia cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật đất đai:

Căn cứ thông tin do khách hàng cung cấp và yêu cầu cụ thể của khách hàng, các luật sư, chuyên gia tư vấn pháp luật đất đai sẽ có ý kiến, nhận định sơ bộ về vấn đề khách hàng cần quan tâm. Đối với những vấn đề phức tạp, luật sư sẽ đề nghị khách hàng cung cấp thêm các tài liệu, chứng cứ liên quan để xem xét. Trường hợp này, luật sư, chuyên gia có thể cung cấp dịch vụ cho khách hàng theo nhiều đợt.

Bước 04: Đề xuất phương án cung cấp dịch vụ khác phù hợp với nhu cầu của khách hàng:

Thông thường, những vụ việc trong lĩnh vực pháp luật đất đai sẽ phức tạp. Do đó, các tài liệu, chứng cứ liên quan cần được các luật sư, chuyên gia pháp luật đất đai xem xét cẩn trọng. Các luật sư, chuyên gia pháp luật đất đai sau khi đối chiếu các thông tin do khách hàng cung cấp và yêu cầu cụ thể của khách hàng với hồ sơ, tài liệu khác và quy định của pháp luật đất đai có liên quan sẽ khuyến nghị khách hàng sử dụng các dịch vụ pháp lý tiếp theo như: tư vấn pháp luật đất đai bằng văn bản (có thể gửi email); ủy quyền cho luật sư, chuyên gia pháp luật đất đai thực hiện các công việc: thu thập chứng cứ; làm việc với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; kiến nghị, khiếu nại; mời luật sư tham gia tố tụng với tư cách người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng; hỗ trợ các vụ việc khác.

Bước 05: Kết thúc dịch vụ tư vấn pháp luật đất đai qua điện thoại:

Luật sư, chuyên gia pháp luật đất đai cung cấp dịch vụ trước khi kết thúc cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật đất đai sẽ kết luận các vấn đề liên quan; lưu lại thông tin cơ bản của khách hàng (như: họ và tên, số điện thoại, e-mail, địa chỉ); cung cấp cho khách hàng số điện thoại, e-mail và phương thức liên lạc của mình trong trường hợp khách hàng tiếp tục có nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý; lưu ý khách hàng các vấn đề quan trọng khác.

Lý do khách hàng sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật đất đai (có trả phí) qua Tổng đài điện thoại?

- Xác định đúng bản chất của vụ việc: Yêu cầu tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đất đai của khách hàng nên giải đáp bởi được những luật sư, chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực đất đai. Chúng tôi khuyến nghị: đất đai, nhà ở, bất động sản là tài sản có giá trị cao. Các vụ, việc liên quan tới đất đai nếu không được kiểm soát tốt, có thể gây ra những rủi ro lớn cho tổ chức, cá nhân liên quan.Thực tế cho thấy: các tranh chấp đất đai, nhà ở, tài sản gắn liền với đất, những vụ việc về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thu hồi đất, các thủ tục đăng ký biến động đất đai, các thủ tục xin thuê đất, giao đất,… thường phức tạp, kéo dài.Việc áp dụng các quy định pháp luật đất đai vào thực tiễn gặp khó khăn, vướng mắc, thậm chí có nhiều quan điểm khác nhau trong cùng một vụ việc. Điều này, có những nguyên nhân do lịch sử để lại, có nguyên nhân do sự thay đổi pháp luật về đất đai qua từng thời kỳ, có nguyên dân yếu kém trong quản lý nhà nước về đất đai.Như vậy, những luật sư, chuyên gia có kinh nghiệm, có chuyên môn trong lĩnh vực pháp luật đất đai mới có thể cung cấp dịch vụ tư vấn có chất lượng, giúp khách hàng bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

- Cung cấp căn cứ pháp lý chính xác: những luật sư, chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực đất đai có thể cung cấp chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý. Việc hiểu sai quy định của pháp luật, hoặc áp dụng những quy định pháp luật đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung bằng quy định pháp luật khác (không hiếm) là đôi khi gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

- Về dịch vụ pháp lý trực tuyến: Công ty Luật TNHH Everest cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật đất đai bằng các phương thức trực tuyến (E-mail, Tổng đài điện thoại... ), nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất, để khách hàng tiếp cận dịch vụ pháp lý nhanh nhất, với chi phí thấp nhất. Khi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật đất đai bằng các phương thức này, Công ty Luật TNHH Everest tiết giảm thời gian cung ứng dịch vụ bằng việc áp dụng công nghệ mà không phải bởi cắt, giảm chất lượng dịch vụ. Khách hàng có nhu cầu tư vấn pháp luật hình qua điện thoại có thể gọi trực tiếp tới Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198.

Trước khi sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật đất đai (có trả phí) qua điện thoại, Công ty Luật TNHH Everest lưu ý: Trong một vụ việc đất đai, chỉ dẫn (dịch vụ tư vấn) của các luật sư, chuyên gia đất đai thường rất quan trọng và là căn cứ để khách hàng đưa ra những quyết định tiếp theo. Những thông tin "cóp nhặt" trên internet, hoặc những “ý kiến tư vấn” “miễn phí”, “vô thưởng, vô phạt” có thể giúp quý Vị tham khảo, nhưng không nên là căn cứ để quý Vị đưa ra quyết định, bởi cái “giá” của việc ra quyết định sai lầm xuất phát từ việc thu thập thông tin không chính xác thường rất “đắt”. Câu thành ngữ phổ biến: "There ain't no such thing as a free lunch" (không có bữa ăn trưa nào là miễn phí) - truyền đạt ý tưởng rằng, không thể có được một cái gì đó mà không phải mất gì cả.

Dịch vụ pháp lý về đất đai cụ thể của Công ty Luật TNHH Everest:

(i) Giải quyết các thủ tục liên quan tới đề nghị Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất đai: hỗ trợ khách hàng thực hiện đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, đăng ký biến động đất đai, các thủ tục xin thuê đất, giao đất, thế chấp quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở, thủ tục xin các chấp thuận và giấy phép từ các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

(ii) Giải quyết các vấn đề khi Nhà nước thu hồi đất: hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất.

(iii) Giải quyết các vấn đề liên quan đến thuế, lệ phí khi sử dụng đất: Tư vấn các khoản thuế, phí, lệ phí phải nộp khi đề nghị Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, khi chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, thay đổi mục đích sử dụng đất…;

(iv) Giải quyết các giao dịch liên quan tới đất đai: Hỗ trợ quý khách hàng thực hiện hoàn thiện giao dịch về bất động sản: từ thẩm định các hồ sơ pháp lý (giấy tờ chứng minh quyền sở hữu), đến thương lượng, đàm phán, soạn thảo hợp đồng, lựa chọn loại hình chuyển quyền sở hữu, đóng thuế và đăng ký quyền sở hữu cho chủ sở hữu mới;

(v) Giải quyết các tranh chấp về đất đai: Tư vấn và hỗ trợ thực hiện thủ tục giải quyết các tranh chấp: tham gia hòa giải tại cơ sở, tham gia khiếu kiện liên quan đến bất động sản…;

(vi) Thu thập tài liệu, dữ liệu đất đai: hỗ trợ thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cung cấp dữ liệu đất đai, các thông tin về người sử dụng đất.

Liên hệ với Công ty Luật TNHH Everest để biết thông tin chi tiết:
  • Trụ sở chính: Tầng 19 Tòa nhà Thăng Long, 98 Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh Xuân, Hà Nội
  • Chi nhánh Hà Nội: Tầng 02, Tòa nhà Ngọc Khánh, 37 Nguyễn Sơn, quận Long Biên, Hà Nội
  • Chi nhánh Quảng Ninh: Khu tái định cư, xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
  • Chi nhánh HCM: Tầng 04 Khu B, Tòa nhà Indochina Park, Số 04 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, HCM
  • Điện thoại: 024-66 527 527 - Tổng đài tư vấn: 1900 6198 - E-mail: [email protected].