-->

Dịch vụ đăng ký hoạt động sàn giao dịch bất động sản

Công ty Luật TNHH Everest cung cấp dịch vụ đăng ký hoạt động sàn giao dịch bất động sản cho tổ chức, doanh nghiệp.

"Sàn giao dịch bất động sản phải là pháp nhân có chức năng kinh doanh dịch vụ bất động sản. Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thành lập sàn giao dịch bất động sản thì sàn giao dịch đó phải có tư cách pháp nhân riêng hoặc sử dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp đó để hoạt động" (tiết 1.1 Phần 4 Thông tư số 13/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng).
đăng ký hoạt động sàn giao dịch bất động sản
đăng ký hoạt động sàn giao dịch bất động sản

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn các vấn đề pháp lý có liên quan:
  1. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính đăng ký hoạt động sàn giao dịch bất động sản;
  2. Trình tự thực hiện, cách thức thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động sàn giao dịch bất động sản;
  3. Tư vấn về yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính, cách thức hoàn thiện hồ sơ đăng ký hoạt động sàn giao dịch bất động sản;
  4. Hỗ trợ khách hàng soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ đăng ký hoạt động sàn giao dịch bất động sản;
  5. Các nội dung pháp lý khác.
Luật sư, Chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest đại diện khách hàng thực hiện các công việc:
  1. Nộp, rút, bổ sung hồ sơ tại Sở Xây dựng cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương;
  2. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại có liên quan tới thủ tục đăng ký hoạt động sàn giao dịch bất động sản;
  3. Theo dõi quá trình thực hiện và nhận kết quả giải quyết thủ tục đăng ký hoạt động sàn giao dịch bất động sản.
Thời gian thực hiện và phí dịch vụ:
  1. Thời gian thực hiện dịch vụ: Liên hệ để được tư vấn chi tiết.
  2. Mức phí dịch vụ: Liên hệ để biết chi tiết.