-->

Đất 5% có được giữ lại khi dân làng tự ý dồn lại đất yêu cầu phá bỏ không?

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp đất 5% có được giữ lại khi dân làng tự ý dồn lại đất yêu cầu phá bỏ hay không.

Hỏi: Gia đình tôi có 96m vuông đấtt 5% được chia từ năm 1989 sử dụng ổn định từ đó tới nay, năm 2013 dồn ruộng gia đình tôi nhận được 7200m vuông đất làm lúa cá ở gần đó, nên tháng 3 năm 2013 gia đình tôi có làm ngôi nhà nhỏ 20m vuông kiên cố bằng bê tông và khu chuồng 40m vuông lợp ngói bơrô trên đất 5% kể trên. Nay thôn và dân làng tự ý dồn lại đất 5%, và yêu cầu gia đình tôi phải phá bỏ ngôi nhà và chuồng lợn để thôn chia lại. Đề nghị Luật sư tư vấn, theo luật tôi có giữ lại được tài sản và miếng đất́t 5% đó không, nếu được thì tôi phải làm gì? (Thu Hà - Yên Bái)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phùng Thị Huyền - Tổ tư vấn pháp luật đất đai Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Liên quan đến vấn đề của anh (chị) hỏi chúng tôi xin được trích dẫn một số quy định của pháp luật như sau:

- Về đất sử dụng có thời hạn như sau: "1. Thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm b khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 129 của Luật này là 50 năm. Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản này. 2. Thời hạn cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân không quá 50 năm. Khi hết thời hạn thuê đất, hộ gia đình, cá nhân nếu có nhu cầu thì được Nhà nước xem xét tiếp tục cho thuê đất .... 5. Thời hạn cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn là không quá 05 năm ..... 8. Thời hạn giao đất, cho thuê đất quy định tại Điều này được tính từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền". (Điều 126 Bộ luật Đất đai năm 2013)

Như vậy, theo khoản 5 Điều 126 Bộ luật Đất đai năm 2013 có quy định về thời hạn cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã là không quá 05 năm. Căn cứ thông tin anh (chị) cung cấp thì đất 5% theo quy định của pháp luật là đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích mà số đất trên gia đình anh (chị) đã sử dụng từ 1989 đến 2013 là quá 5 năm, vì vậyviệc thôn dồn điền và chia lại là hoàn toàn phù hợp vớipháp luật.

- Về các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất và các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất quy định như sau: “Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này: đ) Cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối". (Theo điểm đ khoản 1 Điều 118 Luật đất đai năm 2013).

Như vậy, về hình thức để cho thuê đất công ích, gia đình anh (chị) phải tuân theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Trình tự thực hiện như sau:

* Hộ gia đình/cá nhân liên hệ với Ủy ban nhân dân cấp xã để nộp hồ sơ xin đấu giá quyền thuê đất. Hồ sơ gồm: (1) đơn xin thuê đất; (2) chứng minh nhân dân/hộ khẩu thường trú (bản sao chứng thực); (3) dự án/phương án sử dụng đất (nếu có).

* Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, tổ chức đấu giá nhận thầu.

* Hộ gia đình/cá nhân trực tiếp tham gia đấu giá.

* Kết quả trúng đấu giá, nhận thầu sử dụng đất sẽ được bổ sung vào hồ sơ thuê đất và là cơ sở để lập và ký hợp đồng thuê đất.

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật đất đai mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.