-->

Đập phá đồ có bị khởi tố về tội có ý làm hư hỏng tài sản không?

Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác gây thiệt hại từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành...

Hỏi: Cháu tôi do mâu thuẫn với hàng xóm đã đập phá tivi, máy tính của nhà hàng xóm. Sau khi đập phá thì một chiếc tivi bị hư hỏng hoàn toàn, không còn sử dụng được, giá trị tài sản thiệt hại là 1 300 000 đồng. Còn một chiếc máy tính chỉ bị vỡ màn hình có thể sữa chữa được, chi phí sửa chữa hết 1 800 000 đồng. Vậy cháu tôi có bị khởi tố về tội cố ý làm hư hỏng tài sản hay hủy hoại tài sản không? Có tính tổng thiệt hại nêu trên thành 3 100 000 đồng để khởi tố không? (Trần Long - Hà Nội)

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Đại Hải - Tổ tư vấn pháp luật hình sự của Công ty Luật TNHH Everest - Trả lời:

Về khởi tố tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản

Theo Điều 12 Bộ Luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung 2009:"Điều 12. Tuổi chịu trách nhiệm hình sự1. Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.2. Người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng".

Theo điều 143 Bộ Luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009 thì tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản được quy định như sau:"Điều 143. Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản:1. Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác gây thiệt hại từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:a) Có tổ chức;b) Dùng chất nổ, chất cháy hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;c) Gây hậu quả nghiêm trọng;d) Để che giấu tội phạm khác;đ) Vì lý do công vụ của người bị hại;e) Tái phạm nguy hiểm;g) Gây thiệt hại cho tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng.3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:a) Gây thiệt hại cho tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:a) Gây thiệt hại cho tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm".

Trường hợp này, cháu bạn có hành vi đập phá tivi, máy tính của nhà hàng xóm với lỗi cố ý và tổng thiệt hại là 3 100 000 đồng, do đó cháu bạn có thể bị khởi tố về Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 143 BLHS.

Với Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản thì tuổi chịu trách nhiệm hình sự như sau:
Phạm tội trong trường hợp quy định tại Khoản 1, 2 Điều 143 Bộ luật hình sự thì người phạm tội phải đủ 16 tuổi mới phải chịu trách nhiệm hình sự.Phạm tội trong trường hợp quy định tại Khoản 3, 4 Điều 143 thì người phạm tội phải đủ 14 tuổi mới phải chịu trách nhiệm hình sự.Nên trường hợp cháu bạn dưới 14 tuổi thì sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, trên 14 tuổi thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo từng mức hình phạt nêu trên.

Theo quy định tại Điều 60 Bộ Luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung 2009:
"Điều 60. Án treo: 1. Khi xử phạt tù không quá ba năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù, thì Tòa án cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách từ một năm đến năm năm.2. Trong thời gian thử thách, Toà án giao người được hưởng án treo cho cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi người đó thường trú để giám sát và giáo dục. Gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục người đó.3. Người được hưởng án treo có thể phải chịu hình phạt bổ sung là phạt tiền, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định theo quy định tại Điều 30 và Điều 36 của Bộ luật này.4. Người được hưởng án treo đã chấp hành được một phần hai thời gian thử thách và có nhiều tiến bộ thì theo đề nghị của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm giám sát và giáo dục, Toà án có thể quyết định rút ngắn thời gian thử thách.5. Đối với người được hưởng án treo mà phạm tội mới trong thời gian thử thách, thì Toà án quyết định buộc phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 51 của Bộ luật này".

Theo đó, Khi cháu bạn bị xử phạt tù không quá ba năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù, thì Tòa án cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách từ một năm đến năm năm.Về tính tổng thiệt hại thành 3 100 000 đồng để khởi tố.Theo thông tin bạn cung cấp, Sau khi đập phá thì một chiếc tivi bị hư hỏng hoàn toàn, không còn sử dụng được, giá trị tài sản thiệt hại là 1 300 000 đồng. Còn một chiếc máy tính chỉ bị vỡ màn hình có thể sữa chữa được, chi phí sửa chữa hết 1 800 000 đồng. Tổng thiệt hại do hành vi hủy hoại tài sản nêu trên là 3 100 000 đồng. Do đó, khi khởi tố về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản, Có tính tổng thiệt hại nêu trên thành 3 100 000 đồng để khởi tố.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật hình sự mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.