-->

Đăng ký việc giám hộ

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục đăng ký việc giám hộ để quý vị tham khảo.

Trình tự thực hiện:

  1. Người yêu cầu đăng ký việc giám hộ nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND cấp xã nơi cư trú của người giám hộ hoặc nơi có trụ sở của cơ quan, tổ chức đảm nhận giám hộ;
  2. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu xét thấy việc giám hộ đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, thì Chủ tịch UBND cấp xã ký và cấp bản chính Quyết định công nhận việc giám hộ cho người giám hộ và người cử giám hộ (Trong trường hợp người được giám hộ có tài sản riêng, thì người cử giám hộ phải lập danh mục tài sản và ghi rõ tình trạng của tài sản đó, có chữ ký của người cử giám hộ và người được cử làm giám hộ.Danh mục tài sản được lập thành 3 bản, một bản lưu tại UBND cấp xã, nơi đăng ký việc giám hộ, một bản giao cho người giám hộ, một bản giao cho người cử giám hộ).

Thành phần hồ sơ: (01 bộ)

  1. Tờ khai đăng ký việc giám hộ (Mẫu TP/HT-2012-TKGH);
  2. Giấy cử giám hộ. Giấy cử giám hộ do người cử giám hộ lập; nếu có nhiều người cùng cử một người làm giám hộ, thì tất cả phải cùng ký vào Giấy cử giám hộ;
  3. Danh mục tài sản của người được giám hộ (nếu có).

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:UBND cấp xã

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Quyết định công nhận việc giám hộ.

Lệ phí (nếu có):Không quá 5.000 đồng.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Người làm giám hộ có đủ điều kiện làm giám hộ theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Quý vị có thể liên hệ với Công ty Luật TNHH Everest để được tư vấn chi tiết:
  1. Trụ sở: Tầng 19 Tòa nhà Thăng Long, 98 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
  2. Văn phòng giao dịch Long Biên: Tầng 2, 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
  3. Văn phòng giao dịch Đống Đa: Tầng 3, Tòa nhà Khâm Thiên, 195 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội
  4. Hotline: (04) 66.527.527, Hoặc: (04) 62.594.594
  5. E-mail: [email protected], Hoặc: [email protected].