-->

Đăng ký kinh doanh dược phẩm, thủ tục như thế nào?

Kinh doanh ngành nghề có điều kiện phải chuẩn bị các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 điều 34 Nghị định 43/2010/NĐ-CP.

Hỏi: Hiện nay, chúng tôi cần thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, bổ sung các ngành nghề kinh doanh dược phẩm, dược liệu (có điều kiện). Đề nghị Luật sư tư vấn, thủ tục như thế nào? (Thu Hường - Phú Thọ)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Hà Phương - Tổ tư vấn pháp luật doanh nghiệp Công ty Luật TNHH Everest trả lời:

Công ty anh (chị) muốn bổ sung các ngành nghề kinh doanh liên quan đến lĩnh vực kinh doanh có điều kiện là dược phẩm, dược liệu. Trong trường hợp này, anh (chị) cần phải chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ sau, quy định cụ thể tại khoản 1 điều 34 Nghị định 43/2010/NĐ-CP.

"Điều 34. Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh

1. Trường hợp thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo bao gồm: a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế); b) Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi; c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định thì phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền.

Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Kèm theo Thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty".

Sau khi chuẩn bị đầy đủ giấy tờ theo đúng quy định, anh (chị) gửi Thông báo kèm theo các loại giấy tờ này đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty anh (chị) đã đăng ký. Khi nhận được Thông báo Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ trao giấy biên nhận và đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh cho công ty.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.