-->

Cưỡng chế thi hành án do tranh chấp đất đai trái pháp luật như thế nào?

Trong khoảng thời gian 05 năm kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực, người được thi hành án có quyền làm đơn đề nghị cơ quan thi hành án ra quyết định thi hành án.

Hỏi: Tôi và gia đình kề bên có một con đường chung nhưng hiện nay gia đình họ đã xây dựng hết phần đường chung này làm cho tôi không có đường đi. UBND xã đã mời hai gia đình lên làm việc hai gia đình đồng ý ký vào biên bản hòa giải nhưng đến nay gia đình họ vẫn không chịu gỡ bỏ. Đề nghị Luật sư tư vấn, thủ tục, quy trình cưỡng chế gia đình họ như thế nào? (Nguyễn Văn Bảo - Nghệ An)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Trần Thu Trang - Tổ tư vấn pháp luật bất động sản của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Theo quy định Điều 24 của Luật Hoà giải ở cơ sở, hòa giải thành là trường hợp các bên đạt được thỏa thuận. Trường hợp các bên đồng ý thì lập văn bản hòa giải thành, văn bản hòa giải thành gồm các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 24, gồm các nội dung chính sau đây: Căn cứ tiến hành hòa giải; thông tin cơ bản về các bên; nội dung chủ yếu của vụ, việc; diễn biến của quá trình hòa giải; thỏa thuận đạt được và giải pháp thực hiện; quyền và nghĩa vụ của các bên; phương thức, thời hạn thực hiện thỏa thuận; chữ ký hoặc điểm chỉ của các bên và của hòa giải viên.

Luật Hoà giải ở cơ sở cũng quy định là để nhằm bảo đảm cho việc thực hiện kết quả hòa giải được hiệu quả, thiết thực Luật Hoà giải ở cơ sở quy định Hòa giải viên có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện thỏa thuận hòa giải thành do mình trực tiếp giải quyết; kịp thời thông báo cho tổ trưởng tổ hòa giải để báo cáo Trưởng ban công tác Mặt trận những vấn đề phát sinh trong quá trình theo dõi, đôn đốc thực hiện (điều 26 Luật Hòa giải cơ sở). Theo đó, trước hết anh (chị) có thể phản ánh lại với hòa giải viên đã trực tiếp tham gia phiên hòa giải của 2 bên trước đó.

Mặt khác, nếu hòa giải thành thì có nghĩa là đã có quyết định công nhận sự hòa giải và có hiệu lực, anh (chị) có thể yêu cầu thi hành án đối với quyết định này khi họ vi phạm thỏa thuận trong hòa giải. Theo tinh thần của luật Thi hành án dân sự thì trong khoảng thời gian 05 năm kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực, người được thi hành án có quyền làm đơn đề nghị cơ quan thi hành án ra quyết định thi hành án.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật bất động sản mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.