-->

Công khai thu nhập cá nhân hàng tháng

Luật sư tư vấn về công khai thu nhập cá nhân hàng tháng...

Hỏi: Tôi có thắc mắc sau mong luật sư giải đáp: Việc công khai thu nhập cá nhân hàng tháng có thuộc phạm vi điều chỉnh của điều 32 Luật Phòng chống tham nhũng không? Công khai thu nhập cá nhân hàng tháng có thuộc nội dung được phép công khai trong luật PCTN không? Công khai thu nhập cá nhân cá nhân (trừ việc công khai tài sản thu nhập đối với các đối tượng phải công khai theo quy định làm vào cuối mỗi năm) có thuộc nội dung bắt buộc công khai không? (Trần Hòa - Hà Nội)

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Đại Hải - Tổ tư vấn pháp luật tố tụng của Công ty Luật TNHH Everest - Trả lời:

Theo Điều 32 Luật phòng chống tham nhũng năm 2005 quy định về quyền yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân:

"Điều32.Quyền yêu cầu cung cấp thông tin của cá nhân:1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khác có quyền yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi mình làm việc cung cấp thông tin về hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó.2. Công dân có quyền yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi mình cư trú cung cấp thông tin về hoạt động của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn đó.3. Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu, người được yêu cầu có trách nhiệm cung cấp thông tin, trừ trường hợp nội dung thông tin đã được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, được phát hành ấn phẩm hoặc niêm yết công khai; trường hợp không cung cấp hoặc chưa cung cấp được thì phải trả lời bằng văn bản cho người yêu cầu biết và nêu rõ lý do".

Theo như điều khoản trên thì chỉ các đối tượng nhất định như: chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và người đứng đầu cơ quan, tổ chức nơi các bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc mới phải công khai thông tin (có bao gồm công khai thu nhập). Tuy nhiên, các đối tượng này chỉ thực hiện việc công khai thông tin trên nếu một trong các đối tượng như: cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;công dân trong địa bàn xã, huyện có yêu cầu chứ không phải việc công khai trên là đương nhiên và mang tính bắt buộc.

Như vậy, việc công khai thu nhập cá nhân cũng nằm trong phạm vi của Điều 32 Luật phòng chống tham nhũng 2005 và việccông khai thu nhập cá nhân (trừ việc công khai tài sản thu nhập đối với các đối tượng phải công khai theo quy định làm vào cuối mỗi năm ) là không bắt buộc.

Khuyến nghị:


  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật tố tụng mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.