-->

Công chức khi sinh con thứ ba bị xử lý như thế nào?

Hình thức kỷ luật “Khiển trách”: áp dụng đối với các công chức, viên chức sinh con thứ 3. 2. Hình thức kỷ luật “Cảnh cáo”: áp dụng đối với công chức, viên chức sinh con thứ 4. 3. Hình thức kỷ luật “Cách chức”...

Hỏi: Tôi là công chức, hệ số lương của tôi hiện tại là 3,33 (tôi chưa là Đảng viên). Năm 2014, vợ tôi đã sinh con thứ 3 vào tháng 5/2014 (2 con trước của tôi đang sống bình thường). Từ khi vợ tôi sinh con đến nay Cơ quan tôi chưa có ý kiến và xử lý gì cả, đến tháng 11/2015, Cơ quan đang có ý định xử lý vi phạm đối với tôi. Vậy tôi muốn hỏi căn cứ pháp lý nào để cơ quan áp dụng xử lý tôi trong trường hợp này? (Nguyễn Thanh Huệ - Thái Nguyên).

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nghiêm Thị Hà Phương - Tổ tư vấn pháp luật Lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

- Nếu bạn là công chức thuộc các đơn vị biên chế các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính thì theo quy định tại điều 5 Quyết định 1531/QĐ-BTC năm 2013 về quy chế xử lý kỷ luật công viên chức vi phạm quy định:"1. Hình thức kỷ luật “Khiển trách”: áp dụng đối với các công chức, viên chức sinh con thứ 3. 2. Hình thức kỷ luật “Cảnh cáo”: áp dụng đối với công chức, viên chức sinh con thứ 4. 3. Hình thức kỷ luật “Cách chức”: áp dụng đối với công chức, viên chức lãnh đạo sinh con thứ 4. 4. Hình thức kỷ luật “Buộc thôi việc”: áp dụng đối với công chức, viên chức sinh con thứ năm trở lên.Công chức, viên chức vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, ngoài việc xem xét, xử lý kỷ luật tương ứng với các hình thức kỷ luật nêu trên, trong thời gian thi hành Quyết định kỷ luật, không xem xét, giới thiệu quy hoạch, không đề cử, đề bạt, điều động, luân chuyển theo quy định".

- Điều 80 Luật cán bộ công chức 2008:"Thời hiệu xử lý kỷ luật là thời hạn do Luật này quy định mà khi hết thời hạn đó thì cán bộ, công chức có hành vi vi phạm không bị xem xét xử lý kỷ luật.Thời hiệu xử lý kỷ luật là 24 tháng, kể từ thời điểm có hành vi vi phạm".

Thời điểm bạn sinh con thứ ba là tháng 5/2014, giả sử thời điểm vợ bạn sinh cơ quan bạn phát hiện hành vi vi phạm, thì tính đến tháng 11/2015 vẫn đang trong thời hiệu xử lý kỷ luật. Do đó, bạn có thể vẫn bị xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.