-->

Con ốm, cha mẹ có được hưởng chế độ chăm sóc con không?

Khoản 2 Điều 25 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ ốm đau là có con dưới bảy tuổi bị ốm đau, phải nghỉ việc để chăm sóc con và có xác nhận của cơ sở y tế.

Hỏi: Tôi muốn hỏi trường hợp con tôi 16 tháng, bị bệnh phải mổ nhưng mổ dịch vụ. Bệnh của cháu chỉ làm thủ tục mổ trong 01 ngày và về nghỉ dưỡng, chăm sóc tại nhà. Như vậy khi tôi nghỉ việc tôi có được hưởng chế độ chăm sóc con ốm 20 ngày không và có được hưởng chế độ lương 75% theo quy định không? (Lưu Văn Bạn - Đà Nẵng)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phạm Văn Lâm - Tổ tư vấn pháp luật Lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Căn cứ tại khoản 2 Điều 25 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 (Luật BHXH) quy định về điều kiện hưởng chế độ ốm đau là: "Có con dưới bảy tuổi bị ốm đau, phải nghỉ việc để chăm sóc con và có xác nhận của cơ sở y tế".

Và theo Điều 24 Luật BHXH quy định về thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau như sau: "1. Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm được tính theo số ngày chăm sóc con tối đa là hai mươi ngày làm việc nếu con dưới ba tuổi; tối đa là mười lăm ngày làm việc nếu con từ đủ ba tuổi đến dưới bảy tuổi. 2. Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội, nếu một người đã hết thời hạn hưởng chế độ mà con vẫn ốm đau thì người kia được hưởng chế độ theo quy định tại khoản 1 Điều này".

Ngoài ra, tại Khoản 1 Điều 25 Luật BHXH có quy định về mức hưởng chế độ ốm đau, cụ thể là: "Người lao động hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 23 và Điều 24 của Luật này thì mức hưởng bằng 75% mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc".

Như vậy, đối với chế độ ốm đau trong trường hợp nghỉ để chăm sóc con ốm khi có xác nhận của cơ sở y tế thì chị sẽ được hưởng chế độ ốm đau theo BHXH hiện hành. Ngoài thời gian được nghỉ là 20 ngày để chăm sóc con ốm thì chị còn được hưởng thêm 1 khoản tiền bằng 75 % mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.