Con nuôi mất khả năng lao động có được hưởng di sản thừa kế thế nào?

người em này là người mất khả năng lao động, Vì vậy sẽ áp dụng quy định tại Điều 669 BLDS thì người em là con nuôi này sẽ được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật.

Hỏi: Xin hỏi luật sư trường hợp sau. Gia đình có 02 người con, người em trai là con nuôi mất khả năng lao động, nhưng người cha để lại hết tài sản cho người anh. Trong trường hợp này phần tải sản của người cha được chia như thế nào? (Hữu Thuận - Thanh Hóa)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Văn Nam - Tổ tư vấn pháp luật thừa kế - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

- Thứ nhất, về người con thứ hai là con nuôi.

Tại Điều 678 Bộ luật Dân sự năm 2005 (BLDS) quy định về Quan hệ thừa kế giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi và cha đẻ, mẹ đẻ:

“Con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi được thừa kế di sản của nhau và còn được thừa kế di sản theo quy định về Thừa kế theo pháp luật và Thừa kế thế vị của Bộ luật Dân sự”.

Do vậy, người con nuôi này có quyền được hưởng di sản thừa kế của ông bố nuôi để lại.

- Thứ hai, về phần di sản thừa kế.

Theo thông tin anh cung cấp, bố để lại hết tài sản cho người anh, thì người anh sẽ có quyền hưởng phần di sản thừa kế đó. Tuy nhiên, tại Điều 669 BLDS quy định:

“Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó, trừ khi họ là những người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 642 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 643 của Bộ luật này:

1. Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

2. Con đã thành niên mà không có khả năng lao động”.


Mặt khác, Tại điểm a, khoản 1, Điều 676 BLDS quy định:“Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết”.

Do vậy, người em sẽ được hưởng phần di sản thừa kế tương đương với người anh. Tuy nhiên, người em này là người mất khả năng lao động, Vì vậy sẽ áp dụng quy định tại Điều 669 BLDS thì người em là con nuôi này sẽ được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật (người anh).

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật thừa kế mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.