Có thể đóng lùi lại bảo hiểm xã hội để hưởng thai sản?

Điều kiện hưởng chế độ thai sản:1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:a) Lao động nữ mang thai;...

Hỏi:Tháng 1 năm 2015 tôi đóng bảo hiểm đến tháng 5 năm 2016 và công ty chấm dứt hợp đồng và giải thể. Cho đến nay tôi chưa đóng tiếp, nhưng bây giờ tôi đang mang thai tháng thứ 4 vậy tôi có thể đóng bảo hiểm tiếp để được hưởng thai sản không thưa luật, và có thể đóng lùi lại được không để cho đủ điều kiện hưởng thai sản mong luật sư giúp cho tôi được biết. (Trần Huyền - Hưng Yên)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198  Luật gia Nguyễn Thanh Hương - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thanh Hương - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Do bạn mang thai được 4 tháng, cho nên dự kiến sinh của bạn là vào năm 2017. Như vậy, áp dụng Luật bảo hiểm xã hội 2014 có hiệu lực vào ngày 1/1/2016.

Điều 31, Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về chế độ hưởng thai sản như sau:"Điều 31.Điều kiện hưởng chế độ thai sản:1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:a) Lao động nữ mang thai;b) Lao động nữ sinh con;c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi".

Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn có thể dự kiến sinh vào năm 2017. Nếu muốn hưởng thai sản, bạn phải đóng đủ 6 tháng bảo hiểm trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh chị mới được hưởng thai sản.

Tuy nhiên, việc đóng này chỉ được tính để chi trả bảo hiểm thai sản nếu bạn tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Bởi lẽ, bảo hiểm xã hội tự nguyện không chi trả thai sản mà chỉ chi trả chế độ hưu trí và tử tuất (khoản 2, điều 4, Luật bảo hiểm xã hội 2014).

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.