Có phải trả nợ cho người được ủy quyền giấy vay nợ?

Hợp đồng vay tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thoả thuận.

Hỏi: Anh Tuấn và chị Lan có quan hệ không tốt, nhưng anh Tuấn rất cần tiền nên đã nhờ tôi vay tiền chị Lan. Trong giấy vay tiền, người vay tiền là tôi nhưng anh Tuấn đã hứa chính anh sẽ là người trả số tiền đó. Tuy nhiên, chị Lan đã ủy quyền giấy vay tiền cho ông Hân (có công chứng). Vì vậy, ông Hân ngày nào cũng gọi điện, nhắn tin thúc ép tôi phải trả tiền. Đề nghị Luật sư tư vấn, tôi phải giải quyết như thế nào? (Lý Thu Hoài - Sơn La)

c
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Hoàng Thị Duyên - Tổ tư vấn pháp luật hợp đồng của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định về hình thức giao dịch dân sự như sau:

Hình thức giao dịch dân sự
“1. Giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể.
Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu được coi là giao dịch bằng văn bản.
2. Trong trường hợp pháp luật quy định giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản, phải có công chứng hoặc chứng thực, phải đăng ký hoặc xin phép thì phải tuân theo các quy định đó”. (Điều 124)

Hợp đồng vay tài sản
“Hợp đồng vay tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định”. (Điều 471)

Nghĩa vụ trả nợ của bên vay
“1. Bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn; nếu tài sản là vật thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thoả thuận khác.
2. Trong trường hợp bên vay không thể trả vật thì có thể trả bằng tiền theo trị giá của vật đã vay tại địa điểm và thời điểm trả nợ, nếu được bên cho vay đồng ý.
3. Địa điểm trả nợ là nơi cư trú hoặc nơi đặt trụ sở của bên cho vay, trừ trường hợp có thoả thuận khác.
4. Trong trường hợp vay không có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả nợ hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi đối với khoản nợ chậm trả theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn chậm trả tại thời điểm trả nợ, nếu có thoả thuận.
5. Trong trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi trên nợ gốc và lãi nợ quá hạn theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn vay tại thời điểm trả nợ". (Điều 474)

Như vậy, giao dịch giữa anh (chị) và anh Tuấn bản chất là giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói. Việc ủy quyền giấy vay nợ của chị Lan với ông Hân là giao dịch dân sự được thể hiện bằng văn bản có công chứng và không vi phạm pháp luật. Do đó,anh (chị)có nghĩa vụ trả số tiền đã vay chị Lan cho ông Hân.

Bên cạnh đó, anh Tuấn đã nhận sẽ trả số tiềnanh (chị)vay của chị Lan nhưng chỉ được thực hiện thông qua lời nói, điều này gây ra những rủi ro nhất định và tính đảm bảo không cao.Anh (chị)cần có những chứng cứ chứng minh việc thực hiện giao dịch giữaanh (chị)và anh Tuấn, ví dụ người làm chứng...hoặc có thể thỏa thuận với anh Tuấn viết một văn bản xác nhận việc trao đổi giữa anh Tuấn vàanh (chị), có chữ ký xác nhận của cả hai bên. Và anh Tuấn sẽ có trách nhiệm trả số nợ đó theo quy định của pháp luật.

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật hợp đồng mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.