-->

Có được phân chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân được không?

Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền chi tài sản. Việc chia tài sản phải được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Hỏi: Cho tôi hỏi một vấn đề như sau: Tháng 7 năm 2015 em gái tôi có đăng ký kêt hôn sống với ông A đến ngày 22/01/2016 thì xảy ra mâu thuẫn. Giờ ông A đã làm đơn yêu cầu ly hôn ra Tòa án. Trong thời gian chung sống chưa có con chung. Về tài sản̉n hai bên không tự thỏa thuậṇn được. Vậy cho tôi xin hỏi luật sư giờ em gái làm đơn yêu cầu tòa án phân chia tài sản trong thời kỳhôn nhân có được không? (Thanh Tâm - Hòa Bình)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thanh Thu - Tổ tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình Công ty Luật TNHH Everest trả lời:

Theo quy định của luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định :

Điều 38. Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

"1. Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, trừ trường hợp quy định tại Điều 42 của Luật này; nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

2. Thỏa thuận về việc chia tài sản chungphải lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật.3. Trong trường hợp vợ, chồng có yêu cầu thì Tòa án giải quyết việc chia tài sản chung của vợ chồngtheo quy định tại Điều 59 của Luật này".

Điều 39. Thời điểm hiệu lực của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

"1. Thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản chung của vợ chồng là thời điểm do vợ chồng thỏa thuận và được ghi trong văn bản; nếu trong văn bản không xác định thời điểm có hiệu lực thì thời điểm có hiệu lực được tính từ ngày lập văn bản.

2. Trong trường hợp tài sản được chia mà theo quy định của pháp luật, giao dịch liên quan đến tài sản đó phải tuân theo hình thức nhất định thì việc chia tài sản chung của vợ chồng có hiệu lực từ thời điểm việc thỏa thuận tuân thủ hình thức mà pháp luật quy định.

3. Trong trường hợp Tòa án chia tài sản chung của vợ chồng thì việc chia tài sản chung có hiệu lực kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

4. Quyền, nghĩa vụ về tài sảngiữa vợ, chồng với người thứ ba phát sinh trước thời điểm việc chia tài sản chung có hiệu lực vẫn có giá trị pháp lý, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác".

Điều 40. Hậu quả của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

"1. Trong trường hợp chia tài sản chung của vợ chồng thì phần tài sản được chia, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của mỗi bên sau khi chia tài sản chung là tài sản riêng của vợ, chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác. Phần tài sản còn lại không chia vẫn là tài sản chung của vợ chồng.

2. Thỏa thuận của vợ chồng quy định tại khoản 1 Điều này không làm thay đổi quyền, nghĩa vụ về tài sản được xác lập trước đó giữa vợ, chồng với người thứ ba."

Như vậy, nếu việc phân chia tài sản của em gái bạn không thuộc một trong các trường hợp quy định tại điều 42 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 thì em gái bạn hoàn toàn có quyền thỏa thuận phân chia rõ ràng tài sản với chồng. Việc thỏa thuận này cần phải được lập thành văn bản, văn bản này được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng em gái bạn hoặc theo pháp luật quy định. Trường hợp này nếu là tài sản chung của vợ chồng thì em gái bạn có quyền yêu cầu tòa án giải quyết chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân nếu hai vợ chồng không tự thỏa thuận được theo quy định của pháp luật.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật Hôn nhân và Gia đình mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.