Có được nghỉ hưu trước tuổi theo Luật bảo hiểm xã hội 2014?

Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu...

Hỏi: Tôi sinh 25/12/1964, năm nay (2015) đã đóng BHXH được 31 năm và chưa đủ tuổi về hưu (60 tuổi đối với nam). Vậy đến năm 2016 theo luật BHXH mới tôi đã đủ số năm đóng BHXH nhưng chưa đủ tuổi về hưu. Nếu tôi xin nghỉ hưu trước tuổi thì sẽ được hưởng lương BHXH như thế nào? Có bị trừ 2% trên 1 năm về hưu trước tuổi hay không? Và xin về hưu trước tuổi năm nay (2015) hay về hưu vào năm sau (2016) sẽ có lợi hơn? (Được hưởng lương BHXH ở mức tốt nhất) (Nguyễn Bách - Quảng Ngãi)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198  Luật gia Nguyễn Thanh Hương - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thanh Hương - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Theo như thông tin bạn trình bày thì bạnsinh 25/12/1964, năm nayđã đóng bảo hiểm xã hộiđược 31 năm và chưa đủ tuổi về hưu. Vậy đến năm 2016 theo Luật bảo hiểm xã hội2014 bạnđã đủ số năm đóng bảo hiểm xã hộinhưng chưa đủ tuổi về hưu.

Điều 55 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định các trường hợp nghỉ hưu trước tuổi bao gồm:

"1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

b) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

2. Người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 54 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi trở lên;

b) Có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành".

Như vậy, đến năm 2016 bạn 52 tuổi, có 31 năm đóng bảo hiểm, nếu bạn suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì bạn đủ điều kiện hưởng chế độ về hưu trước tuổi theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2014. Theo đó, 8năm về hưu trước tuổi bạn sẽ bị trừ 16% so với mức lương hưu hàng tháng khi về hưu đủ tuổi.

Tuy nhiên, nếu bạn về hưu năm 2015, lúc đó vẫn áp dụngLuật bảo hiểm xã hội 2006 thì điều kiện về hưu trước tuổi lànam đủ 50 tuổi trở lên, có 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, bị suy giảm 61% khả năng lao động. Mỗi năm về hưu trước tuổi bị giảm 1% so với mức lương hưu hàng tháng khi về hưu đủ tuổi. Khi 51 tuổi bạnvề hưu, tức là vềtrước 9 nămnên bạn sẽ bị trừ 9% so với mức chung. Như vậy, tốt hơn hết bạn nên nghỉ hưu năm 2015 để được chế độ tốt hơn.

Nếu bạn không bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì bạn không đủ điều kiện về hưu trước tuổi. Theo đó, bạn sẽ về hưu đúng tuổi quy định, tức là nam đủ 60 tuổi mới được về hưu. Khi đủ số năm đóng bảo hiểm mà chưa đủ tuổi về hưu thì bạn có quyền bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm theo điều 61Luật bảo hiểm xã hội 2014:"Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật này hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 60 của Luật này thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội".Trong trường hợp này bạn cần chờ đến năm 60 tuổi mới được hưởng bảo hiểm.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.