-->

Có được chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân không?

Vợ, chồng có thể thỏa thuận chia một một hoặc toàn bộ tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

Hỏi: Hai vợ chồng chúng tôi lấy nhau được 10 năm, cả hai đều làm kinh doanh. Hiện tại chúng Xin hỏi Luật sư, nếu chúng tôi có chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân được không? (Kim Oanh - Thái Nguyên)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thị Yến - Tổ tư vấn Luật Hôn nhân và Gia đình của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điều 38 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 (Luật HN&GĐ) quy định về việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân như sau:

"1. Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, trừ trường hợp quy định tại Điều 42 của Luật này; nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

2. Thỏa thuận về việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật.

3. Trong trường hợp vợ, chồng có yêu cầu thì Tòa án giải quyết việc chia tài sản chung của vợ chồng theo quy định tại Điều 59 của Luật này".

Như vậy, theo quy định của pháp luật thì vợ chồng anh chị có thể thỏa thuận chia một một hoặc toàn bộ tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết. Việc thỏa thuận chia tài sản chung của hai vợ chồng anh, chị phải lập thành văn bản.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật Hôn nhân và Gia đình mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.