-->

Chuyển người lao động làm việc ở địa điểm khác với hợp đồng lao động là trái luật

Công ty quyết định thay đổi địa điểm làm việc khác với nội dung hợp đồng lao động đã ký mà không thỏa thuận với người lao động là vi phạm hợp đồng.

Hỏi: Tôi ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với công ty kinh doanh bất động sản. Theo hợp đồng đã ký, tôi làm trưởng phòng kinh doanh tại trụ sở chính ở Hà Nội. Nhưng nay, giám đốc quyết định chuyển tôi về chi nhánh tại Hà Nam, yêu cầu tôi và nhân viên trong phòng phải chuyển nơi làm việc hoặc bị nghỉ việc. Xin hỏi luật sư, việc công ty buộc chúng tôi phải thay đổi nơi làm việc khác với hợp đồng là đúng hay sai? (Nguyễn Hải)
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Bùi Thị Phượng - Tổ tư vấn pháp luật lao động công ty Luật TNHH Everst - trả lời:

Điều 30 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về thực hiện công việc theo hợp đồng lao động như sau:"Công việc theo hợp đồng lao động phải do người lao động đã giao kết hợp đồng thực hiện. Địa điểm làm việc được thực hiện theo hợp đồng lao động hoặc theo thỏa thuận khác giữa hai bên".
Điều 35 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động
1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 ngày làm việc về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung.
2. Trong trường hợp hai bên thỏa thuận được thì việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.
3. Trong trường hợp hai bên không thoả thuận được việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết".
Căn cứ theo quy định của pháp luật nêu trên, việc công ty quyết định thay đổi địa điểm làm việc khác với nội dung hợp đồng lao động đã ký mà không thỏa thuận với người lao động là vi phạm hợp đồng. Theo đúng luật, công ty phải báo trước ít nhất 03 ngày làm việc cho anh (chị), nếu hai bên thỏa thuận được thì phải ký kết hợp đồng lao động mới, còn nếu không thỏa thuận được thì tiếp tục thực hiện theo hợp đồng lao động đã giao kết trước đây.

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail:[email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị tham khảo bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.