-->

Chủ tịch Hội đồng quản trị có thẩm quyền ký hợp đồng không?

Pháp luật quy định người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp là người thực hiện giao dịch của doanh nghiệp. Chủ tịch Hội đồng quản trị đương nhiên là người đại diện theo pháp luật nếu điều lệ công ty quy định có hơn một người là đại diện theo pháp luật.

Hỏi: Công ty cổ phần X ký hợp đồng cung cấp thực phẩm đông lạnh cho bên công ty tôi. Hợp đồng này do Chủ tịch Hội đồng quản trị ký. Sau khi giao hàng, công ty tôi phát hiện có một lô hàng bị hỏng và yêu cầu công ty X bồi thường vì vi phạm hợp đồng. Tuy nhiên, Giám đốc công ty X nói rằng hợp đồng này vô hiệu do Chủ tịch Hội đồng quản trị không có thẩm quyền. Đề nghị Luật sư tư vấn, trong trường hợp nào hợp đồng mua bán đó có hiệu lực? (Khánh Toàn - Hải Dương)
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thị Kiều Anh - Tổ tư vấn pháp luật doanh nghiệp Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:
Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định:
“Trường hợp chỉ có một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty; trường hợp Điều lệ không có quy định khác thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp có hơn một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty”.(khoản 2 Điều 134)

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp quy định:
“1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
2. Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp”.(Điều 13)

Như vậy, trường hợp hợp đồng của anh (chị) có hiệu lực nếu trong điều lệ của công ty quy định Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật, Chủ tịch Hội đồng quản trị được ủy quyền từ người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc điều lệ của công ty không quy định cụ thể người đại diện theo pháp luật nhưng có quy định có hơn một người đại diện theo pháp luật.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.