-->

Chủ doanh nghiệp xã hội có được bán doanh nghiệp của mình không?

Người mua Doanh nghiệp xã hội phải cam kết tiếp tục thực hiện các mục tiêu xã hội, môi trường của Doanh nghiệp xã hội được mua.

Hỏi:Đề nghị Luật sư tư vấn, chủ doanh nghiệp xã hội có thể bán doanh nghiệp của mình cho người khác không?

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198


Luật gia Đào Thị Thu Hường - Tổ tư vấn Pháp luật Doanh nghiệp Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điều 187 Luật doanh nghiệp năm 2016 quy định về bán doanh nghiệp tư nhân:

“1. Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp của mình cho người khác.

2. Sau khi bán doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanhnghiệp phát sinh trong thời gian trước ngày chuyển giao doanh nghiệp, trừ trường hợp người mua, người bán và chủ nợ của doanh nghiệp có thỏa thuận khác.

3. Người bán, người mua doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định của pháp luật về lao động.

4. Người mua doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân theo quy định của Luật này.”

Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 96/2015 của Chính phủ ngày 19 tháng 10 năm 2015 quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp năm 2014:

“Chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên và cổ đông doanh nghiệp xã hội chỉ được chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần của mình cho tổ chức, cá nhân khác nếu họ có cam kết tiếp tục thực hiện các mục tiêu xã hội, môi trường”

Như vậy, theo quy định của pháp luật chủ doanh nghiệp tư nhân có thể bán doanh nghiệp của mình cho một cá nhân hoặc tổ chức khác. Tuy nhiên, người mua Doanh nghiệp xã hội phải cam kết tiếp tục thực hiện các mục tiêu xã hội, môi trường của Doanh nghiệp xã hội được mua.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.