-->

Chia thừa kế khi không có di chúc

Những người thừa kế có quyền yêu cầu phân chia di sản bằng hiện vật; nếu không thể chia đều bằng hiện vật thì những người thừa kế có thể thoả thuận về việc định giá hiện vật và thoả thuận về người nhận hiện vật; nếu không thoả thuận được thì hiện vật được bán để chia

Hỏi: Cha mẹ tôi có một mảnh đất đã xâynhà vào năm 1998 và đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụngđất.Khi ông bà nội cho đất và có giấy cho đất vào năm 1998 có xác nhận của ủy ban xã. Do cha tôi đứng tên, vào năm 2014 cha tôi mất, đến năm 2015 bà nội tôi mất, tôi đi làm hợp thức hóa nhà đất để cấp sổ hồng. Văn phòng huyện đòi chúng tôi phải liệt kê quyền thừa kế gồm anh chi em mẹ tôi và tôi vì bà nội tôi chết sau Cha tôi và không để lại di chúc gì. Đề nghị Luật sư tư vấn, văn phòng huyện làm vậy có đúng không khi mà gia đình tôi đã có hộ khẩu riêng, toàn bộ tài sản riêng. (Minh Hy - Nam Định)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Bảo An - Tổ tư vấn pháp luật tố tụng của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Thứ nhất, tại Điều 676 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định về những người thừa kế theo pháp luật khi không có di chúc như sau:

“Điều 676. Người thừa kế theo pháp luật
1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:
a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;
c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.
2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.
3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản”.

Thứ hai, tại khoản 2 Điều 685 Bộ luật dân sự năm 2005 có quy định về phân chia di sản theo pháp luật như sau:
“2. Những người thừa kế có quyền yêu cầu phân chia di sản bằng hiện vật; nếu không thể chia đều bằng hiện vật thì những người thừa kế có thể thoả thuận về việc định giá hiện vật và thoả thuận về người nhận hiện vật; nếu không thoả thuận được thì hiện vật được bán để chia”.

Như vậy, xét vào trong trường hợp của anh (chị), cha của anh (chị)mất không để lại di chúc thì theo quy định của pháp luật những người sau đây được hưởng thừa kế theo pháp luật:


Đó là những người con của cha anh (ch
ị), mẹ của anh (chị)(vợ bố của bạn) và bà nội của anh (chị)(mẹ của bố của anh (chị)) là những người có quyền được hưởng thừa kế của bố anh (chị). Tổng số di sản bố anh (chị)để lại sẽ được chia đều cho tất cả những người chúng tôi đã liệt kệ như trên.


Lưu ý: phần di sản mà bà nội được hưởng từ bố c
ủa anh (chị), vì bà nội mất sau bố anh (chị). Phần tài sản bà nội được hưởng. Hiện tại bà đã mất sẽ được chia đều cho các người con (anh chị em của bố anh (chị), trừ bố của anh (chị)ra vì bố anh (chị)mất trước bà nội của anh (chị)nên sẽ không được hưởng).

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật tố tụng mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.