-->

Chia di sản thừa kế khi không có di chúc như thế nào?

Trường hợp người chết không để lại di chúc, di sản thừa kế được chia theo pháp luật

Hỏi: Dì tôi đi lấy chồng và có một con trai. Gia đình nhà chồng có 5 anh em đều đã xây dựng ra đình và ra ở riêng, chỉ có vợ chồng tôi là ở chung với mẹ chồng của dì (bố chồng của dì đã mất).Sau khi chồng dì mất một thời gian thì mẹ chồng dì đột ngột qua đời, không để lại di chúc. Hiện nay, các anh chị em bên phía nhà chồng dì tôi đang tranh chấp nhau về phần đất mà mẹ chồng dì tôi để lại. Xin hỏi luật sư, phần đất đó có được chia ra hay không? (Thế Hệ - Nam Định)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Văn Nam - Tổ tư vấn pháp luật thừa kế - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Do bạn không nêu rõ tài sản đang tranh chấp hiện tại đang đứng tên của ai? Của vợ chồng dì bạn hay của mẹ chồng dì. Trường hợp đây là tài sản của vợ chồng dì bạn thì các anh, chị em bên phía nhà chồng sẽ không có quyền yêu cầu chia di sản thừa kế. Trường hợp đây là tài sản của mẹ chồng dì thì sẽ được giải quyết như sau:

Điểm a khoản 1 Điều 675 BLDS 2005 quy định:

"1. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong những trường hợp sau đây:a) Không có di chúc".

Như vậy, trong trường hợp này, phần di sản mà mẹ chồng của dì bạn để lại là quyền sử dụng đấtsẽ được chia thừa kế theo quy định của phápluật. Điểm a khoản 1,khoản 2Điều 676vàĐiều 677BLDS2005 quy định:

- "1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau". (Điều 676)

- "Trong trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống". (Điều 677)

Trong trường hợp này, do chồng của dì bạn chết trước mẹ chồng của dì bạn thì theo quy định tại Điều 677 BLDS, con của dì bạn sẽ được thừa kế thế vị phần di sản mà chồng của dì bạn được hưởng nếu còn sống. Như vậy, phần di sản mà mẹ chồng của dì bạn để lại sẽ được chia đều cho 5 gồm:4 người con còn lại của bà và con của dì bạn.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật thừa kế mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.