Chế độ thai sản khi có phụ cấp thâm niên, tính thế nào?

Người lao động hưởng chế độ thai sản với mức hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc

Hỏi: Hiện nay tôi là giáo viên hệ số lương là 2.67. Thâm niên là 5%. Tôi nghỉ sinh con thứ 2 từ ngày 23/08/3016. Vậy tôi muốn hỏi chế độ thai sản của tôi được tính như thế nào? Và khi hết thời gian thai sản thì tôi có được nghỉ dưỡng sức không? Chế độ nghỉ dưỡng sức sẽ tính như thế nào? (Lưu Hải Yến - Đà Nẵng)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phạm Văn Lâm - Tổ tư vấn pháp luật Lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Theo quy định tại Điều 35 Luật bảo hiểm xã hội về mức hưởng chế độ thai sản khi sinh con: "1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 29, 30, 31, 32 và 33 của Luật này thì mức hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc".

Như vậy, trong trường hợp này thì bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản là 100% mức bình quân tiền lương, tiền công bạn đóng BHXH của sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc, nếu như tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của bạn có cả mức hưởng thâm niên thì bạn cũng sẽ được tính luôn mà mức phục cấp thâm niên, nếu như không có thì bạn sẽ không được hưởng mức phụ cấp này.

Liên quan đến chế độ nghỉ dưỡng sức được quy định tại Điều 37 Luật bảo hiểm xã hội 2006: "1. Lao động nữ sau thời gian hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 30, khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 31 của Luật này mà sức khoẻ còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ năm ngày đến mười ngày trong một năm. 2. Mức hưởng một ngày bằng 25% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại gia đình; bằng 40% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại cơ sở tập trung".

Căn cứ vào quy định này cũng như các quy định tại Điều 30, khoản 1 Điều 31 thì bạn sẽ được nghỉ dưỡng sức đến mười ngày trong một năm và vẫn được hưởng lương với mức hưởng là 25%.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.