-->

Chế độ nâng bậc lương thường xuyên đối với giáo viên làm việc theo hợp đồng lao động

Thời gian giữ bậc để xét nâng bậc lương thường xuyên: Đối với chức danh chuyên gia cao cấp: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong bảng lương chuyên gia cao cấp, thì sau 5 năm (đủ 60 tháng) giữ bậc lương trong bảng lương chuyên gia cao cấp được xét nâng một bậc lương.

Hỏi: Tôi là giáo viên hợp đồng từ năm 2000 đến nay. Sau khi hết thời gian 2 năm tập sự tôi là giáo viên hợp đồng với trường, mỗi năm ký một lần (tính theo 9 tháng của một năm học). Đến tháng 6/2007, tôi được UBND huyện Kiến Thụy ký hợp đồng lao động có thời hạn số 464/ QĐ - UBND và được hưởng lương theo nghạch Giáo viên Tiểu học cao cấp; mã số 15a203 ; Bậc 1 ; Hệ số: 2,34 và được hưởng chế độ BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật hiện hành. Đến năm 2008, khi huyện Kiến Thụy được xác nhập về quận Đồ Sơn, thì tôi mới được cấp sổ và được đóng BHXH cho đến nay. Sau khi hết thời gian 2 năm hợp đồng huyện, tôi ký hợp đồng với trường và không được hưởng phụ cấp, không được nâng lương và mỗi năm ký một lần (tính theo 9 tháng của một năm học). Đến tháng 4/2014, tôi và các giáo viên hợp đồng được hưởng thêm 35% phụ cấp ngành. Đến 9/ 2014 thì tôi được chuyển từ hợp đồng có thời hạn sang hợp đồng không xác đinh thời hạn. Tôi xin hỏi : Căn cứ vào các hợp đồng đã nêu và thời gian đóng BHXH, tôi có được hưởng chế độ nâng bậc lương thường xuyên và các loại phụ cấp khác không? (Phạm Chinh - Tuyên Quang)


>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Ngô Đức Cường - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:


Theo điểm c khoản 1 Điều 1 Thông tư 08/2013/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và trước thời hạn đối với cán bộ, công, viên chức và người lao động: Những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định trong đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định hiện hành của pháp luật thuộc đối tượng áp dụng chế độ nâng bậc lương thường xuyên. Do vậy, đối chiếu với trường hợp của anh (chị) thì anh (chị) được xét nâng bậc lương thường xuyên theo quy định của pháp luật. Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV quy định về điều kiện nâng bậc lương thường xuyên như sau: “1. Điều kiện thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh: a) Thời gian giữ bậc để xét nâng bậc lương thường xuyên: Đối với chức danh chuyên gia cao cấp: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong bảng lương chuyên gia cao cấp, thì sau 5 năm (đủ 60 tháng) giữ bậc lương trong bảng lương chuyên gia cao cấp được xét nâng một bậc lương; Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương; Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống và nhân viên thừa hành, phục vụ: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 2 năm (đủ 24 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương …… 2. Tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên: Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này có đủ điều kiện thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh quy định tại Khoản 1 Điều này và qua đánh giá đạt đủ 02 tiêu chuẩn sau đây trong suốt thời gian giữ bậc lương thì được nâng một bậc lương thường xuyên: …… b) Đối với viên chức và người lao động: Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên; Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức. …….”

Như vậy, tùy thuộc vào trình độ đào tạo của anh (chị), anh (chị) có thể được nâng bậc lương sau 2 năm, 3 năm,… Do anh (chị) không phải là giáo viên thuộc biên chế nên anh (chị) không được hưởng phụ cấp thâm niên.

Khuyến nghị:
  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.